Telekomunikacioni

Telekomunikacioni na mundëson që në të njëjtë kohë të komunikojmë ndërmjet dy ose më shumë lokaliteteve, te ashtquajtura point to point ose multipoint mënyrë pune, pa pasur nevojën e prezencës fizike.

Me zhvillimin e teknollogjisë dhe me rritjen e shpejtësisë së aksesit në internet të sistemit të video konferencave të cilat na mundësojnë organizimin e aktiviteteve të ndryshme dhe një kursim të dukshëm të shpenzimeve të udhëtimeve, sigurojmë prezencën dhe bashkëpunimin e lokaliteteve gjeografikisht të largëta në një rezolucion të lartë dhe me një lehtësi të jashtëzakonshme të përdorimit dhe me të vërtetë një kthim të dukshëm të investimit tonë në këto zgjidhje.

Përveç zbatimit në të ashtuquajtura segmente Enterprise të biznesit, video konferencat si zgjidhje kanë gjetur dhe vendin e tyre në sektorin akademik dhe shtetëror duke përmbushur nevoja specifike si janë ligjëratat në distancë, seminarët online, dëshmitë dhe të tjera.

Veracomp në këtë segment punon me firmën LifeSize, me zgjidhje fillestare të video konferencave në një definicion të lartë (HD), dhe me firmën Poly, prodhuesin kryesor të audio dhe video konferencave zgjidhje që plotëson dhe kënaq nevojat e çdo organizate.

Distributions

Audio Video Conferencing

Need a quote or help in designing the solution that best fits your needs? Wondering what partner to choose for implementation?

Contact us!