Siguria

Çdo firmë sot ballafaqohet me sfida të lidhura me efikasitetin dhe sigurinë e infrastrukturës së informacionit i cili ështe thelbi për një veprimtari të suksesshme. Mbrojtja e sukseshme e sistemit informativ na siguron jo vetëm mbrojtjen e informacioneve të ndjeshme por dhe reputacionin e firmës të ardhurat financiare dhe njëkohësisht sigurojmë produktivitet dhe krijimtari të punonjësve të firmës.

Zgjidhjet e sigurta mund ti ndajmë në disa grupe por dy janë karakteristikat kryesore në të cilat i ndajmë keto zgjidhje : zgjidhje proaktive dhe reaktive. Zgjidhjet proaktive sigurojne sistemin nga kërcënimet dhe shpejt i zbulojne këto kërcënime dhe i eliminojnë ato, ndërsa zgjidhjet reaktive veprojnë në momentin kur është bërë zbulimi dhe kur duhet të zbatohet politika e sigurisë e përcaktuar për rastin kur ndodh incidenti.

Veracomp ju ofron një sërë zgjidhjesh moderne për ndërtimin e sistemit efikas të sigurisë në të gjitha nivelet, nga nivelet fizike deri ne nivelet aplikative të sistemit të sigurisë, sigurinë e të dhënave dhe identitetit në të gjitha ciklet jetësore.

Distributions

Need a quote or help in designing the solution that best fits your needs? Wondering what partner to choose for implementation?

Contact us!