Rrjeti

Botën moderne është e vështirë ta mendojme pa komunikacion të vazhdueshëm dhe pa shkëmbime të dhënash. Mund të themi lirisht se rrjeti dhe teknollogjitë e rrjetit janë themelet ku bazohemi për shkëmbimin e të gjitha të dhënave në komunikimin modern. Keshtu stabiliteti, siguria dhe performansa dhe resurset e rrjetave janë bere të domosdoshëm në biznesin modern. Si dhe në segmentet e tjera, Veracomp ka zgjedhje të kujdesshme të partnerëve në shpërndarjen e saj dhe ka vendosur dhe zgjidhje për ju që ju garantojnë këto.

Veracomp i ndihmon ortakët e saj për të zgjedhur dhe implementuar zgjidhje që ju sigurojnë një rrjet të stabilizuar nga çdo anë.

Zgjidhjet për infrastrukturën e rrjetit bazohen në ndarjet e mëposhtme:

Aruba Networks by HPEBlue Coat, Extreme Networks, GigamonHuawei

Network

Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter