Veracomp është rajonalni Value Added Distributer (VAD) i firmave drejtuese ICT dhe CEE në rajon.

Contakt

Që nga themelimi i tij në 1991., grupi Veracomp operon ekskluzivisht përmes modelit të distribucionit si biznis. Si distributor me vlerë të shtuar (dmth. VAD), ju ofrojmë një spektër të gjërë të produkteve dhe shërbimeve, duke përfshirë dhe shërbimet e avancuara të logjistikës, biznesit, teknikës dhe të mbështetjes së marketingut.

Në rajonin e Adriatikut ne veprojmë përmes firmës lokale në Bosnjë dhe Hercegovinë, Kroaci, Slloveni dhe Sërbi me praninë e të gjitha vendeve të rajonit.*

Nga viti 2001. deri në 2013. kemi funksionuar si firma Mack IT sh.p.k., pas kësaj u bëmë pjesë e Grupit Veracomp, një nga distributerët më të mëdhenj të IT në rajonin CEE (EQL).

Ju ofrojmë zgjidhje për sigurinë, rrjetin, telekomunikacionin dhe qëndrën e të dhënave, dhe disa prej tyre janë : Trend Micro, Blue Coat, Gemalto, Red Hat, Gigamon, F5 Networks, Extreme Networks, LifeSize, Poly, Hewlett Packard Enterprise, dhe shumë të tjera.

Ndryshojmë nga firmat e tjera të orientuara nga shitjet me shumcë nga niveli i shërbimeve që ju ofrojmë: parashitjet, mbështetjen teknike, edukimin dhe këshillimin për partnerët tanë. Shërbimet që ne ofrojmë ju sigurojnë kontinuitet dhe fleksibilitet të punës, sigurinë e të dhënave nga kërcënimet dhe pamje të aktivitete të përdoruesve të sistemit.

*Kosova, Shqipëria, Kroacia, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Maqedonia, Sllovenia dhe Sërbia

Contakt

Need a quote or help in designing the solution that best fits your needs? Wondering what partner to choose for implementation?

Contact us!