Vesti

Veracomp je dobitnik BTSP Excellence nagrade!

Veracomp je ponovno dobitnik Blue Coatove BTSP Excellence nagrade, koja se na polugodišnjoj osnovi dodeljuje pružaocima Blue Coat podrške, po kriterijumima nivoa pružanja tehničke podrške, kao i broja zadržanih i obnovljenih instalacija.

Nagrada BTSP Excellence prepoznaje aktivne pružaoce usluge koji su postigli najviši nivo usluga podrške svojim Blue Coat korisnicima.

Prošle godine, Veracomp je ojačao svoje partnerstvo sa Blue Coatom postavši pružalac podrške prvog i drugog nivoa za proizvode iz Blue Coat portfolia za sve zemlje članice Veracomp grupe. Time je korisnicima i partnerima iz grupe osigurana vrhunska usluga i znanje lokalnog partnera u sklopu ponude potvrđenih rešenja na svetskom nivou što je prepoznao i sam proizvođač odavši priznanje izvrsnosti BTSP Excellence award.

Kontaktirajte nas i saznajte više o Blue Coat proizvodima i usluzi!

Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter