Blog

Other languagesSlovenija Slovenija   

Trend Micro Deep Security – Sigurnosna zaštita za odlikaše

Zaštitite svoja fizička, virtuelna, cloud i kontejner okruženja

Virtuelizacija je do sada već uzela popriličan zamah i promenila shvatanje data centra kakvog poznajemo. Kompanije svoje poslovne procese sve više migriraju u cloud i kontejnere. Svakako postoji mnogo prednosti kod korišćenja takvog hibridnog okruženja, ali se, isto tako, kompanije i korisnici susreću i sa novim oblikom sigurnosnih rizika i pretnji.

Trend Micro Deep Security sveobuhvatna je zaštita u jedinstvenom rešenju („One agent to rule them all“) za fizička, virtuelna, cloud i kontejner okruženja. Sve tačke poslovnih procesa su pokrivene. Kao dodatak, poseduje i niz mogućnosti automatizacije kroz interfejs za namensko programiranje (Application Programming Interface – API).

Moduli i njihove mogućnosti

Kroz široku paletu modula i alata Deep Security ostvaruje zaštitu za sve oblike malicioznih napada.

  • Alati za mrežnu sigurnost zaustavljaju mrežne napade i štite ranjive aplikacije i operativne sisteme: virtuelne zakrpe, firewall i web reputacija.
  • Alati za sistemsku sigurnost i lockdown sistema: kontrola aplikacija, inspekcija logova, provera integriteta datoteka.
  • Alati za antivirusnu zaštitu i ci­lj­ane napade: antimalware, analiza ponašanja, mašinsko učenje, sandbox analiza.

Arhitektura sistema

  • Deep Security Agent – daje zaštitu i primenjuje politike nad sistemom.
  • Deep Security Manager – centralizovana konzola za upravlj­anje: role-based administracija i višeslojno nasleđivanje politika daju granularnu kontrolu nad sistemom. Isto tako, postoji mnogo dostupnih automatskih zadataka: skeniranja sistema i najbolje preporuke, zadaci na osnovu događaja itd. Multi-tenant arhitektura je podržana.
  • Deep Security Virtual Appliance – Deep Security ima mogućnost zaštite bez instaliranog agenta na sistemu. Mnogi od spomenutih modula mogu koristiti ovu funkcionalnost. Ukoliko koristite VMware NSX, većinu procesiranja i opterećenja preuzima guest mašina.
  • Podržane arhitekture: Linux, AIX, Oracle Solaris, Citrix, Windows serverska ili klijentska okruženja – podržano je gotovo sve.

Zero Day Initiative

Trend Micro je lider u otkrivanju ranjivosti na globalnom nivou, u sklopu Zero Day Initiative (ZDI). Upravo ovde otkriva se više od 70% svih ranjivosti na svetu. Svi ostali proizvođači sigurnosnih rešenja pokrivaju ostatak od 30%.

U 2018. godini otkriveno je 1.449 ranjivosti. U kombinaciji sa virtuelnim zakrpama, ovo daje neosporivu prednost koju Trend Micro ostvaruje nad konkurencijom.

Kompletna do sada spomenuta infrastruktura odnosila se na on-premises instalaciju sa konzolom i lokalnom bazom podataka. To znači da na ovaj način bez problema upravljate i svojim cloud instalacijama: AWS, Google Cloud, Azure…

Takođe, Deep Security dolazi u opciji i kao cloud menadžment konzola – Trend Micro Cloud One. Ona obuhvata ceo niz spomenutih modula kao i na on-premises rešenju, uz neke dodatke, kao što su Trend Cloud One™ – Conformity – skup najboljih praksi za public cloud.

O svim modulima i načinu rada možete se detaljno informisati na stranicama vendora ili u kontaktu sa kompanijom Veracomp, koja je lokalni distributer i trening centar za proizvode iz Trend Micro portfolija.

Treba Vam ponuda ili pomoć pri izradi rešenja? Tražite partnera za implementaciju?

Kontaktirajte nas!