Blog

F5 BIG-IP Cloud Edition – više fleksibilnosti za vaše aplikacije

Ovo je prvi deo serije o proizvodu F5 BIG-IP Cloud Edition; u nastavku ući ćemo dublje u tehničke detalje samog proizvoda.

U skladu s trendovima u svetu koji se polako, ali sigurno okreće Cloud okruženjima, F5 je nedavno dodao novi proizvod u svoj portfolio – F5 BIG-IP Cloud Edition. F5 BIG-IP Cloud Edition je per-app virtuelni Application Delivery Controller (ADC) koji omogućava namenske virtuelne instance za pojedine aplikacije pri čemu se fokus stavlja na jednostavnu implementaciju, upravljivost i automatizaciju.

Moderno poslovanje danas zasniva se na aplikacijama, pri čemu broj aplikacija i njihova kompleksnost svakim danom sve više raste pa je tako moguće pročitati u F5 State of Application Delivery da se prosečna organizacija oslanja na 16 različitih usluga kako bi njihove aplikacije bile brze, sigurne i dostupne. Brojni vendori i open-source organizacije nude osnovne usluge za isporuku aplikacija, ali ne nude i ne mogu ponuditi nivo fleksibilnosti i sigurnosti kojom će se zaštiti transakcije u aplikacijama i svi podaci koji prolaze komunikacionim kanalom. BIG-IP Cloud Edition omogućava isporuku aplikacija i uspostavu visokog nivoa sigurnosti istih korišćenjem proizvoda F5 Local Traffic Manager i F5 Advanced Web Application Firewalla. Osigurava kontinuitet isporuke i sigurnost za postojeće i nove aplikacije. BIG-IP per-app virtualni ADC-ovi omogućavaju istu skalabilnost, sigurnost i prilagođenje koje je moguće dobiti korišćenjem tradicionalnih hardverskih i virtuelnih F5 BIG-IP izdanja – korišćenjem drugačijeg finansijskog modela.

Kako to radi?

BIG-IP Cloud Edition je kombinacija 2 proizvoda – BIG-IP Per-App VE i BIG-IQ Centralized Management 6.0. Per-App VE implementira se za pojedinu aplikaciju, i nudi upravljanje saobraćajem i aplikativnu sigurnost za dva nivoa propusnosti: 25Mbps ili 200 Mbps. S obzirom na to da se svaki VE u ovom modelu koristi za po jednu aplikaciju, licence su jeftinije, disk imidži su manji a vreme implementacije je kraće – što je u skladu s potrebama modernog aplikativnog razvoja.

BIG-IQ postaje centralna tačka za implementaciju, upravljanje i nadzor aplikacija koja pruža čitav set predefinisanih predložaka koji definišu različite mrežne i sigurnosne parametre koje zahtevaju pojedine aplikacije. BIG-IQ ima jednostavan dashboard kroz koji je moguće pratiti performanse aplikacije i upravljati pojedinim administratorskim zadacima. BIG-IQ omogućava integraciju s vašom bazom korisnika kako bi se dobila granularna kontrola pristupa:

  • Vlasnici aplikacija imaju pristup samo i isključivo svojim aplikacijama. Aplikativni tim može da implementira sve potrebne servise, pratiti performanse, da identifikuje i reši eventualne probleme bez da se u to uključuje širi IT tim
  • Mrežni inženjeri mogu da iskoriste postojeće predloške ili da kreiraju svoje koje onda vlasnici aplikacija mogu da koriste za isporuku aplikacija zajedno s predefinisanim sigurnosnim pravilima, i da prate zauzetost mrežnih resursa
  • Tim sigurnosnih stručnjaka može da definiše WAF politike i sve njihove parametre i na taj način da osigura da će svaka aplikacija biti ispravno zaštićena

Ukratko rečeno, korišćenjem F5 BIG-IP Cloud Edition-a sve može biti maksimalno segmentovano i automatizovano kako bi se osigurale najbolje moguće performanse.

Dodatno, u skladu s F5 filozofijom, osiguran je visok nivo prilagodljivosti u zavisnosti od zahteva raznih okruženja.

Najveća prednost ovog proizvoda je upravo per-app arhitektura – pogotovo ako se pogleda sa sigurnosnog aspekta. Prilično je jednostavno. U okruženjima gdje npr. postoji više aplikacija, nekad je teško definisati s kojom je aplikacijom tačno problem. Čak kad se to i definiše, izmene koje se rade za tu aplikaciju utiču na ostatak sistema i druge aplikacije, pa mogu dovesti do nepredviđenih problema. Međutim, u ovom slučaju, svaka aplikacija ima svoju virtuelnu instancu, problem je lako detektovati i izmene u konfiguraciji utiču jedino i isključivo na tu aplikaciju.

Za kraj, kratko ćemo sumirati zašto vam svakako savetujemo da proučite F5 BIG-IP Cloud Edition:

  • Namenski resursi i usluge za svaku pojedinu aplikaciju
  • Manji trošak implementacije
  • Više autonomije i nezavisnosti za svaki pojedini deo IT tima
  • Visok nivo fleksibilnosti i skalabilnosti
  • Praćenje performansi na bazi pojedine aplikacije

U nastavku je predlog na dodatan sadržaj na ovu temu, i pozivamo vas da nas kontaktirate za bilo kakva pitanja.

Članci:

Video:

F5 Webinar:

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter
Treba Vam ponuda ili pomoć pri izradi rešenja? Tražite partnera za implementaciju?
Kontaktirajte nas!