Zanima li Vas neprekidna kontrola, vidljivost i upravljanje svim privilegovanim procesima, korisnicima i sistemima unutar vaše infrastrukture?

Wheel Fudo PAM je rešenje!

Privileged Access Management

Wheel Fudo PAM

Rešenje za neprekidno upravljanje svim privilegiranim sistemima, korisnicima i pristupom.

Komponente:

SSL/TLS traffic security

Wheel Lynx SSL/TLS Decryptor

Hardversko rešenje visokih performansi namenjeno dekripciji SSL saobraćaja, kao i slanju takvog saobraćaja na druge ICT sisteme.

Multi-factor authentication

Wheel Cerb AS

Rešenje za autentifikaciju korišćenjem različitih oblika (mobilna aplikacija, SMS, TAN, lozinke) i sistema (integracija s drugim proizvođačima).

Wheel Systems – Going beyond security!

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter
Treba Vam ponuda ili pomoć pri izradi rešenja? Tražite partnera za implementaciju?
Kontaktirajte nas!