Antimalware zaštita i zaštita od ransomware-a, od smartphone-a do laptopa

Zaštita i automatizacija sigurnosti data centra od fizičkog servera, preko Vmware IaaS-a do Amazon/Azure oblaka i kontejnera

Next-gen antimalware

Zaštita korisnika koristeći sve moderne tehnike provere sadržaja (next-gen), uz analizu ponašanja (behavior monitoring) i strojno učenje (machine learning). Zaštita svih kritičnih tačaka: mail i web promet, korisnički računari i mobilni uređaji. Isporučeno kroz on-premise softversku instalaciju ili cloud uslugu (SaaS).

Hybrid cloud security

Zaštita data centra, od fizičkih servera, preko virtualnog do cloud okruženja. Serveri i cloud okruženja danas zahtevaju nove funkcije orkestracije i pametnog upravljanja zaštitom. To omogućava Trend Micro Deep Security koji osim antimalware zaštite nudi i virtual patching, IPS, Integrity monitoring i kontrolu logova (Log inspection); od fizičkih servera, preko Vmware IaaS-a pa sve do AWS/Azure servisa i Openshift kontejnera.

Network defense

Zaštita od naprednih pretnji (APT) kroz Deep Discovery liniju proizvoda. Zaštita od ciljanih napada izvršavanjem sumnjivog kôda u kontrolisanoj okolini (custom sandboxing) i to na nivou mrežnog prometa, web ili mail komunikacija. Sprečite napredne pretnje i ransomware i uočite aktivnost napadača u najranijoj fazi.

Svi Trend Micro proizvodi temelje se na vlastitoj, višestruko nagrađivanoj tehnologiji Smart Protection Network sa globalnom podrškom više od 1200 IT stručnjaka, koja dnevno generiše i dostavlja informacije o stotinama hiljada novih pretnji svim Trend Micro rešenjima, nezavisno o tome radi li se o individualnim korisnicima ili najvećim organizacijama.

Treba Vam ponuda ili pomoć pri izradi rešenja? Tražite partnera za implementaciju?

Kontaktirajte nas!