Thales

Veracomp je distributer Thales Enterprise Cybersecurity divizije u Adriatic regiji čija su rešenja deo Security ponude kompanije Veracomp.

Kompanija Thales je vodeći pružalac zaštite podataka na svetskom nivou. U proteklih 30 godina postojanja, razne državne institucije i 500 najvećih kompanija sveta dali su im svoje poverenje za zaštitu najvrednijih podataka i intelektualnog vlasništva. Više od 25.000 korisnika veruje Thalesu kad je reč o zaštiti i kontroli poverljivih podataka, upravljanju rizikom, usklađenosti s regulativama i zaštiti data centara, virtualnih i cloud okruženja.

Thales zaštitu sastava bazira na enkripciji i kontroli pristupa vrednim informacijama kroz celi životni ciklus, od data centra do clouda. Incidente nije moguće sprečiti već samo smanjiti rizik da se oni dogode. Iz tog razloga Thales zaštitu podataka temelji na dve ključne stvari: enkripciji bitnog i kontroli pristupa. U slučaju incidenta, nema potrebe da kompromitovani podaci budu vidljivi počiniocima, odnosno osobama koje nemaju pravo pristupa istima čime uz podatke štitite poslovanje, financijske prihode i reputaciju kompanije.

Thales nudi rešenja za skladištenje i upravljanje kripto ključevima, autentifikaciju korisnika i upravljanje identima, enkripciju komunikacija i podataka u data centrima i cloud okruženjima i osigurava vlasništvo podataka u vlastitoj i unajmljenoj infrastrukturi. Sva rešenja u Thales portfoliju adresiraju regulative i direktive vezane za zaštitu svojih korisnika popust GDPR, eIDAS, PCI, HIPAA,…

Customer Loyalty, Trust and Data Breaches Infographic

Proizvodi u ponudi:

  • Hardware Security Modules (HSM): dedicirani uređaji za zaštitu kripto ključeva i financijskih transakcija. Kripto ključevi se čuvaju u „sefu“ tj. nisu skladišteni u aplikativnom, transkacijskom ili bilo kojem drugog poslužiocu, a koji se u slučaju pokušaja neautorizacionog ulaska ili krađe samouništava kako bi osigurao ključeve. Na taj način neautorizaciona strana ne može doći do privatnog ključa i dekriptirati podatke čak i pod uslovom da su kopirani u napadu
  • Sastavi za sigurnu autentifikaciju i zaštitu digitalnog identiteta korisnika: bilo da je reč o infrastrukturi korporativne mreže, komercijalnim rešenjima ili cloud servisima, Thales nudi zaokruženu ponudu rešenja za zaštitu pristupa poverljivim podacima putem sigurne autentikacije. Od infrastrukture koja povezuje usluge koje želimo tim putem zaštititi do različitih vrsta, metoda i formata autentikatora (softverski i fizički otp tokeni, grid, sms, CBA tokeni i kartice, Mobile PKI Bluetooth autentikatori…). Na ovaj način možete osigurati da pristup podacima ima onaj korisnik kojim se i predstavlja bez narušavanja korisničkog iskustva.
  • Key Secure: centralna platforma za upravljanje kripto ključevima, enkripciju, tokenizaciju i pseudominizaciju podataka. Pomoću konektora Key Secure je jedino rešenje na tržištu koje pruža granularnu enkripciju, kako strukturisanih tako i nestrukturisanih podataka uz mogućnost fleksibilnog definisanja uloga i pravima pristupa tim podacima. Kriptovati se mogu aplikacije, baze podataka, file serveri, virtualne mašine i storage sastavi nezavisno da li se nalaze u fizičkom ili virtualnom data centru ili u cloudu. Bitno je da se istakne i da se strukturisani podaci mogu kriptovati bez potrebe za promenama na postojećim sastavima (npr. bazama). Key Secure je jedan od ključnih proizvoda u Thales best practice strategiji za enkripciju korporativnih podataka. Key Secure je interoperabilan sa skoro svim vendorima na tržištu a detaljan popis možete da pronađete na Thales webu.
  • Ethernet Enkriptori: enkripcija podataka u pokretu, na fizičkom nivou, bez smanjenja performansi (point to point hardwareski moduli).

Thales donosi poverenje u digitalni svet:

Next Generation Authentication:

Šta je HSM?

Kako zaštititi podatke u pokretu kriptovanjem?

Blog:

Linkovi na stranicama proizvođača:

Treba Vam ponuda ili pomoć pri izradi rešenja? Tražite partnera za implementaciju?

Kontaktirajte nas!