Tenable Network Security

Proizvodi kompanije Tenable Network Security namenjeni su otkrivanju rizika i ranjivosti. Osiguravaju korisnicima neprekidnu vidljivost i kontekst aktivnosti, bilo unutar mreže ili prema izloženim resursima, čime omogućuju poduzimanje pravovremenih koraka u zaštiti organizacije.

Korišćenjem Tenable proizvoda firme mogu prioritizirati zaštitu i otkrivanje prijetnji, te smanjiti svoju izloženost riziku. Dokaz uspešnosti kompanije Tenable su korisnici iz ranga Fortune Global 500 firmi, U.S. Department of Defense, te mnoge druge firme nezavisno od sektora delovanja.

Ponuda se deli na segmente:

  • procene ranjivosti (vulnerability scanning)
  • analizu ranjivosti (vulnerability analytics)
  • neprekidno praćenje (continuous monitoring).

Nessus predstavlja osnovni proizvod, tehnologiju na kojoj je Tenable izgradio paletu svih drugih rešenja. Reč je o alatu za procenu i upravljanje ranjivostima, dostupnom kao on-premise ili cloud rešenju. Nessus poseduje mogućnost brzog i učinkovitog otkrivanja ranjivosti, problema s konfiguracijom, zlonamernog koda, bilo u fizičkom, virtualnom ili cloud okruženju, te pomaže u prioritizaciji otklanjanja uzroka.

SecurityCenter koristi Nessus tehnologiju na način da osigurava dodatan nivo upravljanja kroz jedinstvenu menadžment konzolu, omogućavajući korelaciju informacija na više nivoa i lokacija instalacije. Konačni cilj je ponuditi korisnicima analizu ranjivosti kompletne infrastrukture.

SecurityCenter Continuous View poseduje dodatni nivo analitike, uz neprekidno praćenje zbivanja u sistemu, sigurnosnog konteksta, rizika i ranjivosti, uz visok nivo automatizacije i integracije sa drugim okolinama.

Otkrijte IT resurse u vašem okruženju, procenite pretnje i ranjivosti u vašoj infrastrukturi, korišćenjem nekog od rešenja iz Tenable portfolia!

Stranica proizvođača

Treba Vam ponuda ili pomoć pri izradi rešenja? Tražite partnera za implementaciju?

Kontaktirajte nas!