Zaštita javnih web servisa?

Web application firewall? Upravljanje SSL/TLS kriptovanim prometom?

F5 Networks osigurava isporuku aplikacija i servisa, nalazili se oni u vašem on-premise data centru ili u cloudu

F5 platforma dizajnirana je specifično za performanse dostavljanja i skalabilnost web aplikacija. F5 uređaj može istovremeno biti konfigurisan za balansiranje opterećenja servera, balansiranje opterećenja globalnog data centra, DNS usluge, firewall za web aplikacije, upravljanje pristupom internim aplikacijama, upravljanje TLS kriptovanim prometom, optimizaciju web performansi i WAN optimizaciju..
Mehanizmi poput hardverskog ubrzanja SSL protokola, hardverske kompresije i procesuiranja u više jezgrenom okruženju omogućava dostavu i najzahtevnijeg aplikativnog prometa.

F5 Networks funkcionalnosti

Treba Vam ponuda ili pomoć pri izradi rešenja? Tražite partnera za implementaciju?

Kontaktirajte nas!