Blue Coat

Blue Coat Systems Inc. je kompanija fokusirana na sigurnosna i mrežna rešenja od svog osnivanja 1996. godine, te je dugi niz godina predvodnik po Gartneru na području WAN optimizacije i Secure Web Gateway rešenja.

  1. godine kompaniju preuzima privatni fond Thoma Bravo čime dobija snažnu finansijsku i tehnološku potporu u vidu integracije novih proizvoda u portfolio za zaštitu informacijskih sistema od naprednih pretnji.

Blue Coat nudi rešenja koja osiguravaju vidljivost u mreži, ubrzanje prometa i sigurnost sistema potrebnih za optimizaciju i osiguranje protoka informacija bilo kojem korisniku, nezavisno od lokacije.

Dodatna vrednost rešenjima je i inteligencija koju BlueCoat dobija analizom meta podataka od više od 75 miliona korisnika na svetskom nivou, proučavajući anomalije i koristeći ih kao bazu svih rešenja iz ponude nazvanu WebPulse. Zavisno od proizvoda, rešenja su dostupna u različitim formama kao hardverski i virtualni uređaji ili cloud, a moguća je i hibridna instalacija. Blue Coat takođe nudi Managed Security rešenja i rešenja za WAN optimizaciju za service providere, kao i carrier-grade caching rešenja za očuvanje propusnost i poboljšanje korisničkog iskustva.

Sigurnosne tehnologije se mogu usredsrediti na prevenciju i zabranu i korisnicima usaditi kulturu straha ili se mogu usredsrediti na mogućnosti zaštite i pomoći korisnicima da odaberu najbolje aplikacije, usluge uređaje i sadržaj. Blue Coat, tako, firmama omogućava da usklade velika ulaganja u mrežnu infrastrukturu sa potrebama poslovanja i osiguraju, a ne ograničavaju, potrebne poslovne aplikacije.

SWG * DLP * HTTP/HTTPS * URL Filtering * Proxy * Cache * WAN Optimizacija * DPI * Streaming * Visibility * Acceleration * Security

Veracomp je dobitnik Blue Coatove BTSP Excellence nagrade.

Stranica kompanije

Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter