Zaštita mreže od DDoS napada, botneta i naprednih prijetnji?

Osiguranje dostupnosti vaše kritične infrastrukture?

Arbor Networks štiti najveće i najosetljivije sisteme širom sveta od DDos napada i modernih naprednih pretnji.

Proizvodi kompanije Arbor Networks štite najveće i najosetljivije sisteme širom sveta od DDoS napada. Arbor osigurava neprekidnu dostupnost infrastrukture i servisa, vidljivost uz razumevanje mrežnog prometa na mikro nivou kao I uvid u zbivanja na globalnom nivou (Internet).

Arbor Networks proizvodi koriste integrisanu NetFlow i Packet Capture tehnologiju za detaljnu mrežnu vidljivost i razumevanje mrežnog prometa. Korišćenjem pređašnjih i sadašnjih informacija omogućava otkrivanje i zaustavljanje pretnji uz jednostavnu vizualizaciju i forenziku.

ATLAS® je prva i najveća svetska globalna mreža za analizu pretnji s dugom istorijom u istraživanju botnet i DDoS napada. Arbor na temelju opsežne baze nudi inteligentnu zaštitu od botnet, DDoS napada, malicioznih kampanja i naprednih pretnji.

Većina svetskih ISP-ova oslanja se na Arbor za dobijanje vidljivosti kompletnog mrežnog prometa neovisno o tipu i lokaciji. Arbor inteligentno analizira anonimizovane podatke pri čemu omogućava otkrivanje pretnji, detaljnu analizu prometa i optimizaciju performansi servisa.

Statistike dostupne kroz izveštaje kompanije Arbor Networks:

ATLAS_All_Countries_Annual_2017.19_SERBIA
Treba Vam ponuda ili pomoć pri izradi rešenja? Tražite partnera za implementaciju?

Kontaktirajte nas!