Zgjidhje

Rrjeti

Rrjeti

Botën moderne është e vështirë ta mendojme pa komunikacion të vazhdueshëm dhe pa shkëmbime të dhënash. Mund të themi lirisht se rrjeti dhe teknollogjitë e rrjetit janë themelet ku bazohemi për shkëmbimin e të gjitha të dhënave në komunikimin modern. Keshtu sta...
Siguria

Siguria

Çdo firmë sot ballafaqohet me sfida të lidhura me efikasitetin dhe sigurinë e infrastrukturës së informacionit i cili ështe thelbi për një veprimtari të suksesshme. Mbrojtja e sukseshme e sistemit informativ na siguron jo vetëm mbrojtjen e informacio...
Telekomunikacioni

Telekomunikacioni

Telekomunikacioni na mundëson që në të njëjtë kohë të komunikojmë ndërmjet dy ose më shumë lokaliteteve, te ashtquajtura point to point ose multipoint mënyrë pune, pa pasur nevojën e prezencës fizike. Me zhvillimin e teknollogjisë dhe me rritjen e shp...
Qëndra e të dhënave

Qëndra e të dhënave

Qëndrat e të dhënave sot përfaqësojnë një pikë thelbësore të veprimtarisë për shumincën e organizatave edhe nëse ajo është një qëndër private të dhënash në lokalitet /në lokalitetin e firmës ose në atë të vendosur në të ashtuquajturën cloud. Një qëndër efikase të ...
Need a quote or help in designing the solution that best fits your needs? Wondering what partner to choose for implementation?

Contact us!