Blog

Začetek je vedno težaven. Poenostavite ga z Gigamonom!

Da bi ostali v koraku z grožnjami, ki so v razvoju, morajo podjetja biti spretna pri izbiri in uvajanju novih varnostnih rešitev. Proces izbire varnostnih rešitev pogosto obsega nekoliko korakov: pisanje RFI zahtev, pošiljanje zahtev na trg, pregled dobljene dokumentacije, izbira ponudnikov za PoC, testiranje ponujene opreme in nato izbira rešitve. Na papirju vse to zveni logično in hitro vendar v praksi takšen proces traja minimalno 6 do 12 mesecev, v to pa ni niti vštet čas implementacije. Čas odločanja se podaljša tudi glede na število rešitev, ki jih želimo testirati, sorazmerno pa tudi strošek PoC-a.

Najpogostejši izziv s katerim se organizacije pri oceni rešitev srečujejo je čas, ki je potreben za testiranje ter človeški in omrežni potencijal, ki mora biti na voljo, da se PoC uspešno izvede. Varnostnim rešitvam je potrebno omogočiti ustrezen promet, da smo lahko prepričani, da uspešno odkrivajo grožnje, če pa želimo uspešno primerjati več rešitev, jih moramo primerjati v enakem okolju in na temelju detekcij istega vzorca.

Z Gigamon GigaSECURE Security Delivery Platformo podjetje ne dobi samo vpogled in možnost sledenja omrežnemu prometu, ki obstoječim varnostnim rešitvam omogoča odkrivanje zlonamernih aktivnosti ampak tudi možnost testiranja večih rešitvah hkrati in na istem vzorcu produkcijskega prometa brez prekinitve.

V sklopu PoC primerjave rešitev se lahko promet replicira na več portov oziroma preusmeri na več rešitev tako, da imajo vse ocenjevane rešitve pristop do istega vzorca prometa. Gigamon prav tako lahko zagotovi enake pogoje in pretok prometa za vsako rešitev, ki jo testiramo in ne pušča prostor za dvome o nesrečnih primerih v okoljih v keterih se posamezne rešitve testirajo. V praksi to zgleda kot na sliki spodaj.

V trenutku izbire rešitve ni potrebe po prekinitvi pretoka prometa temveč na Gigamonu določite inline postavitev za določeno napravo, medtem pa lahko ostale rešitve odklopite brez potrebe po prekinitvi produkcije. Celoten proces je možno narediti brez vključevanja omrežne ekipe kar uporabniku predstavlja veliko prednost pri razporeditvi POC-a in testnega okolja.

S pomočjo funkcije GigaSMART je možno pospešiti izbiro in implementacijo varnostnih rešitev tudi do 80% ter s tem bistveno znižati operativne stroške in skrajšati čas, ki je potreben za sprejetje odločitve. S hitrejšo izbiro je tudi manjša nevarnost pred grožnjami, ki so nevidne obstoječim rešitvam ter s tem zagotovimo možnost hitrega reagiranja v obdobju, ko je poslovna agilnost prioriteta za uspešnost vsakega podjetja.

Več o Gigamonu.

Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Potrebujete ponudbo ali pomoč pri konfiguraciji rešitve? Iščete partnerja za implementacijo?
Kontaktirajte nas!