Blog

WiFi-as-a-Service – Storitev za upravljanje omrežja je najlažje izvesti z Arubo

Namestitev in vzdrževanje brezžičnega omrežja kot upravljane storitve (managedservice) ni več rezervirano samo za velika telekomunikacijska podjetja in tista, ki imajo vire za izgradnjo zelo prilagojenih fiksnih in brezžičnih omrežij. Aruba ponuja tudi manjšim partnerjem in regionalnim ponudnikom storitev znatno lažji in dostopnejši način za vstop v svet izgradnje Wi-Fi-ja kot storitve.

Internet je danes v razvitih državah ena od osnovnih življenjskih potreb, kot je elektrika ali voda. S pojavom in vse močnejšim razvojem pametnih telefonov, tabličnih računalnikov in naprav IoT ter eksponentnim naraščanjem števila mobilnih aplikacij in aplikacij v oblaku pridobiva ključno vlogo prav brezžični dostop do interneta. Produktivnost in uspešnost tako posameznikov kot katerega koli manjšega ali večjega podjetja sta v veliki meri odvisni od kakovosti brezžičnega interneta. Upočasnjeno in oteženo delo, v najslabšem primeru pa tudi popoln izpad brezžičnega omrežja, lahko neposredno vpliva na finančne rezultate nekega podjetja. Ker pri vse več podjetjih WiFi in dostop do interneta ne spadata v seznam osnovnih dejavnosti (core business), se jih vse več odloča za ločitev tega dela poslovanja (outsourcing), tj. upravljanje omrežja prepustijo nekomu, ki se s tem profesionalno ukvarja, nekomu, za kogar je ta dejavnost core business. Tako pridemo do pojma WiFi-as-a-Service (WaaS) oziroma upravljanega WiFi omrežja kot storitve (managed service).

 

Kaj sestavlja WaaS?

Dejansko gre za kombinacijo treh celot:

1) Strojna oprema (infrastruktura) – celotna omrežna oprema, kar ne vključuje nujno samo dostopnih točk (access point), temveč tudi stikala, usmerjevalnike, kontrolnike, požarni zid in drugo povezano omrežno opremo.
.

 

 

2) Strojna oprema – centralizirano upravljanje in kontrola dostopa, vpogled v relevantne podatke v realnem času, prilagojeni portali captive, sistemi za poročanje, lokacijski servisi in analitika, kontrola dostopa itd.

3) Storitev – vsebuje vse, kar je potrebno za usposobitev omrežja in zagotavljanje kakovostnega in neoviranega delovanja sistema, kar lahko med drugim vključuje tudi:

 • usmeritev brezžičnega signala pred namestitvijo;
 • namestitev omrežja in začetno konfiguracijo;
 • upravljanje strojne in programske opreme;
 • vzdrževanje omrežja, dodajanje funkcionalnosti na zahtevo, odpravljanje morebitnih motenj;
 • različne modele SLA (8 x 5 x NBD, 24 × 7 itd …).

 

Zakaj WaaS?

Osnovni poslovni izzivi, s katerimi se model WiFi-as-a-Service uspešno spopade, so:

 • Stroški:

Nabava strojne in programske opreme za brezžično omrežje poslovnega razreda lahko zahteva visoke kapitalne investicije, da ne omenjamo stroškov zaposlitve visoko specializiranega strokovnega kadra za vzdrževanje kompleksnih sistemov. Z modelom WaaS si uporabnik lahko privošči naprednejšo in kakovostnejšo rešitev, kot morda proračun v določenem trenutku dovoljuje.

 • Kratka življenjska doba opreme:

Kako pogosto nadgradite svoj pametni telefon? Povprečni uporabnik kupi nov pametni telefon vsakih 12 do 18 mesecev. Običajno je tehnologija v vašem žepu po dveh življenjskih ciklih že povsem zastarela. Zelo podobno je tudi z brezžičnimi omrežji. Tehnologija napreduje s takšno hitrostjo, da znaša povprečna življenjska doba opreme za brezžični internet približno tri do pet let. Nato je v najboljšem primeru potrebno preoblikovanje in razširitev, zelo pogosto pa tudi povsem nova infrastruktura, kar je lahko zelo drago. Model WaaS predpostavlja nadgradnjo skladno s spremembo tehnologije (uporabnik kupi storitev in garancijo kakovosti, ne pa opremo).

 • Strokovnost:

Izgradnja, namestitev in vzdrževanje brezžičnih omrežij poslovnega razreda predpostavljajo kombinacijo visoko specializiranih veščin, znanj, izkušenj in kompetenc. Namesto zaposlitve strokovnega kadra z navedenimi značilnostmi in temu primernimi stroški se uporabniki vse pogosteje odločijo za storitev, ki vključuje strokovnjake z vsemi navedenimi znanji.

 • Varnost:

Ko so se brezžična omrežja šele začela uporabljati, smo morali ročno kontrolirati in konfigurirati vsako posamezno napravo, ki je povezana z omrežji, ki smo jih implementirali, da bi ohranili določeno raven varnosti. Danes, ko se več sto milijonov pametnih telefonov in naprav IoT povezuje na brezžična omrežja, je pogled na varnost omrežja povsem drugačen. Na splošno veliko naprav, ki dostopajo do določenega uporabniškega omrežja, ni hkrati tudi last tega uporabnika. Uporabnik pa mora kljub temu vedeti, kdo dostopa do omrežja in čemu naprava služi. Za to je potrebna napredna kontrola dostopa. Sistemi, ki izpolnjujejo navedene zahteve, pogosto niso na seznamu izbire manjših podjetij, saj so predragi. Z naročninami pri modelu WaaS pa lahko postanejo tudi takšne rešitve dostopne za podjetja z omejenim IT-proračunom.
 

 

Zakaj Aruba?

Osnovne prednosti upravljane storitve WaaS, zasnovane na tehnologiji Aruba:

 • brezžični dostop z veliko hitrostjo in garancijo kakovostnega in neoviranega dela;
 • centralizirano upravljanje vseh AP-jev prek spletnega vmesnika, ne glede na število fizičnih lokacij namestitve in skupnega števila AP-jev;
 • vpogled v omrežje in analiza izkoriščenosti dostopnih povezav;
 • avtomatske posodobitve sistemov (nadgradnja strojne opreme, vdelane programske opreme, odpravljanje napak itd.);
 • napredno upravljanje dostopa z možnostjo kontrole dostopa po skupinah in vlogah (role);
 • možnost upravljanja dostopa za goste;
 • kontrola in filtriranje vsebine od L3 (omrežnega) do L7 (aplikativnega) nivoja;
 • postavitev profila QoS in prednostna razvrstitev prometa na podlagi aplikacije;
 • možnost rasti in povečanja, prilagodljivost rešitve (od 1 do 10.000 dostopnih točk);
 • možnost izbire načina upravljanja brez menjave strojne opreme (rešitev z javnim oblakom, rešitev z zasebnim oblakom, rešitev na lokaciji), z ali brez licence za oblak;
 • kontrola vsebine (content filtering) vključena brez plačila dodatnih licenc;
 • v primeru poteka licence za oblak naprave še naprej delujejo v lokalnem načinu dela;
 • možnost nadgradnje in integracije z dodatnimi naprednimi tehnologijami, kot so lokacijski servisi in analitika, napredno upravljanje dostopa (gost, NAC, BYOD …) itd.;
 • možnost integracije s tretjimi ponudniki storitev z uporabo vmesnika API.

Prednosti za končne uporabnike:

 • prihranek pri kapitalnih investicijah (CAPEX) in plačilo po mesečnih obrokih (naročnina);
 • možnost pogodbe za 1, 2, 3 ali 5 let;
 • optimizacija IT-stroškov;
 • zmanjšanje skupnih operativnih stroškov;
 • garancija kakovosti prek SLA-pogodbe.

V naslednjem članku bomo podrobneje pregledali načine, pri katerih lahko uporabimo WiDi kot storitev z uporabo različnih tehnologij Aruba – s tehničnega in poslovnega vidika.

Vas zanimajo podrobnosti? Obrnite se na nas!

 

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter
Potrebujete ponudbo ali pomoč pri konfiguraciji rešitve? Iščete partnerja za implementacijo?
Kontaktirajte nas!