Other languagesBosna i Hercegovina Bosna i Hercegovina   Hrvatska Hrvatska   Srbija Srbija   English English   

Rešitve Aruba Networks za lokacijske storitve: drugi del

Od samih začetkov je bil WiFi plodna platforma za marketing, čeprav se ni vedno izkoristil v celoti. Z napredkom današnje tehnologije je mogoče WiFi-infrastrukturo v celoti izkoristiti za dobivanje koristnih podatkov o obnašanju uporabnikov v naših omrežjih, da bi izboljšali uporabniško izkušnjo in hkrati povsem upravičili naložbe v omrežje.

V prejšnjem članku smo se posvetil eni od dveh platform Aruba za lokacijske storitve. Obdelali smo ALE (Analytics & Location Engine) ter ponudili pregled možnosti in integracij z rešitvami tretjih strani. Druga Arubina platforma za lokacijske storitve je zasnovana na drugačnih tehnologijah in ponuja nove možnosti. V nadaljevanju lahko preberete, za kaj gre.

 

Kaj je Aruba Meridian?

Aruba Meridian je vrsta CMS-sistema v javnem oblaku, ki ga je mogoče kot takšnega uvrstiti v kategorijo sistema Software-as-a-Service (SaaS). Uporabnikom omogoča zelo enostavno in hitro izdelavo povsem novih (t. i. white-label) mobilnih aplikacij prek intuitivnega vmesnika, dostopnega od koder koli, prek spleta. Po drugi strani – če že imamo ustvarjeno (lastno) mobilno aplikacijo, ki jo želimo razširiti z dodatnimi funkcionalnostmi, Meridian nudi možnost uporabe dodatka SDK (Software Development Kit) na obstoječi aplikaciji. V vsakem primeru Meridian podpira izdelavo aplikacij in dodatnih funkcionalnosti tako za operacijski sistem iOS kot Android.

Poleg omenjenega CMS-sistema v oblaku Meridian za izdelavo aplikacij nudi napredne lokacijske storitve z uporabo tehnologije Bluetooth. Obstajajo tri osnovne komponente lokacijskih storitev:

 

BluDot (Indoor location awareness) – mikropozicioniranje v zaprtih prostorih

Navigation (Indoor turn-by-turn directions) – navigacija v zaprtih prostorih

Campaigns (context-aware information) – lokacijsko definirane marketinške kampanje

 

Kako navedeno poteka?

Lokacijske storitve Aruba so v osnovi zasnovane na uporabi signala Bluetooth za lokacijo in navigacijo v zaprtih prostorih. V ta namen se uporabljajo beaconi Aruba, majhne naprave, ki pošiljajo signale, zasnovane na tehnologiji Bluetooth Low-Energy (BLE), znani tudi kot Bluetooth 4.0. Beaconi se razporedijo fizično v prostoru, tako da vsak odjemalec (najpogosteje pametni telefon ali tablica) hkrati prejema signal od vsaj 3 okoliških beaconov, da bi se lahko izvedla triangulacija za potrebe preračunavanja položaja v prostoru, tj. na zemljevidu.

V osnovi so beaconi aktivne naprave (z vgrajeno baterijo, ki deluje štiri leta), ki imajo samo funkcijo stalnega pošiljanja signala Bluetooth, zato v pozicioniranju odjemalca dejansko sodelujejo samo pasivno. Triangulacija in preračunavanje glede pozicioniranja se izvajajo na mobilni napravi (ki mora imeti vključen prejem signala Bluetooth) v aplikaciji, ki komunicira s platformo Meridian v oblaku. Komunikacija med mobilno napravo in platformo Meridian se odvija bodisi prek WiFi infrastrukturnega omrežja (ki ni nujno Aruba) bodisi prek mobilnega interneta same mobilne naprave. Na koncu dobimo prikaz premikanja modre pike na zemljevidu v dejanskem času, kar končni uporabnik vidi podobno kot pri uporabi GPS-navigacije.

 

POTISNA OBVESTILA – nov način komunikacije z odjemalci

Poleg lokacijskih storitev in navigacije v zaprtih prostorih platforma Aruba Meridian omogoča tudi uporabo t. i. potisnih obvestil za potrebe informiranja uporabnikov o lokacijah, izdelkih, storitvah in ugodnostih v njihovih neposredni bližini.

Marketinške kampanje in sporočila se v CMS-sistemu Meridian v oblaku izdelajo zelo enostavno in hitro, do končnega uporabnika pa pripotujejo z uporabo signalizacije Bluetooth z beacona Aruba, ki se v ta namen nastavi v t. i. način delovanja proximity. Kot v predhodno navedenem postopku lociranja in navigacije se tudi tukaj uporablja kombinacija beacona, mobilne naprave in platforme Meridian v oblaku, le da se v tem primeru oddaljenost mobilnega odjemalca od beacona uporablja kot sprožilec za določeno potisno obvestilo. Premestitev beacona iz lokacijskega načina delovanja v način delovanja proximity ter določitev občutljivosti beacona (tj. minimalne oddaljenosti, na kateri mora biti odjemalec, da bi dobil določeno sporočilo) in upravljanje frekvence pojavljanja določenih obvestil se izvajajo zelo enostavno s platforme Meridian v oblaku.

Obstaja več vrst uporabe te tehnologije – vse od običajnih pozdravnih sporočil (»Dober dan, dobrodošli v hotelu/restavraciji/poslovnem prostoru …«) prek informativnih sporočil o izdelkih, storitvah ali enostavno o neki lokaciji, na kateri se uporabnik trenutno nahaja, pa do ciljnih marketinških aktivnosti v smislu pošiljanja prilagojenih sporočil končnim kupcem (npr. spremljanje zvestobe kupcev in nagrajevanje z ugodnostmi po določenem številu obiskov, pošiljanje informacij o promocijskih cenah itd.).

 

 

DELJENJE LOKACIJE – delite svojo lokacijo s prijatelji

Ena od funkcionalnosti sistema Meridian je tudi deljenje trenutne (lastne) lokacije nekega mobilnega odjemalca z drugimi osebami prek mobilne aplikacije. Pri tem se uporablja enaka, prej opisana tehnologija pozicioniranja prek beacona Bluetooth. Vse, kar je treba narediti, je, vklopiti možnost »Find My Friends« v CMS-sistemu Meridian za izdelavo aplikacij. Podprti sta obe različici izdelave aplikacij, kot white-label ali z uporabo orodja SDK.

Ne glede na to, ali se nahajate v velikem kongresnem centru, hotelu, poslovni zgradbi ali polnem nakupovalnem središču, lahko uporabniki z uporabo te dodatne funkcionalnosti zelo enostavno delijo svojo lokacijo z drugimi osebami. Deljenje je vedno obojestransko (obe osebi delita svojo lokacijo), ko se vzpostavi povezava, pa je mogoče uporabiti navigacijo od ene do druge osebe v dejanskem času.

 

SLEDENJE PREMOŽENJU – spremljanje premoženja s pomočjo oznak Aruba

Aruba Meridian CMS je živ sistem, ki se neprestano nadgrajuje. Ena od novejših funkcionalnosti je uvedba možnosti spremljanja določenih predmetov, ki so posamezniku v interesu. Najpogosteje gre za spremljanje premoženja, uporaba pa je možna v različnih vejah gospodarstva – od trgovskih verig prek zdravstva do skladišč v raznih drugih industrijah. Osnovna prednost takšnega sistema je celovita avtomatizacija nadzora, s čimer se odpravi potreba po bralnikih, skenerjih črtnih kod ali drugih nadzornih sistemih. S tem je mogoče pospešiti postopke v poslovanju, povečati učinkovitost in zmanjšati skupne stroške.

Za spremljanje se uporablja enaka tehnologija Bluetooth (BLE), ki smo jo opisali prej, le da se v sistemu ne uporabljajo več beaconi, temveč oznake Aruba – fizične naprave, ki se namestijo na vsak posamezen kos opreme, predmeta ali premoženja, ki ga želimo spremljati. Tehnično gledano oznake pošljejo signale WiFi infrastrukturnemu omrežju, ki mora biti zmožno sprejemati signale Bluetooth, tj. imeti mora dodatek BLE na dostopnih točkah. Vse današnje dostopne točke Aruba (access points) so na voljo z vgrajenimi dodatki BLE.

 

 

Oznake periodično pošiljajo signale WiFi-infrastrukturi, ki jih sprejme in pošlje platformi Meridian v oblaku, kjer se informacije obdelajo, oznake pa pozicionirajo na zemljevidu. Tako je mogoče zelo natančno določiti, kje se kateri kos premoženja nahaja v prostoru, poleg navedenega pa je mogoče tudi razširiti kontekstualne podatke o predmetih v smislu dodajanja opisov in slik. Prav tako je mogoča navigacija osebja do vsakega posameznega kosa premoženja z uporabo mobilne aplikacije. Kakor tudi vse prejšnje funkcije sistema Meridian tudi ta deluje na operacijskih sistemih iOS in Android, naj gre za white-label aplikacijo, izdelano v Meridianovem CMS-u, ali za lastno aplikacijo z uporabo SDK-dodatka.

Vsi statistični in kontekstualni podatki o premoženju, ki se zbirajo in analizirajo v sistemu Meridian, se prikažejo skupaj na enem mestu, portalu, ki je dostopen od koder koli prek spleta, ter tako v veliki meri prispevajo h kakovosti in hitrosti pri sprejemanju poslovnih odločitev.


Imate kakšno vprašanje? Želimo demo, predstavitev ali sestanek? Sporočite nam!

 

Potrebujete ponudbo ali pomoč pri konfiguraciji rešitve? Iščete partnerja za implementacijo?

Kontaktirajte nas!