Obvestilo o zasebnosti

Veracomp zasebnost in varstvo podatkov razume in obravnava zelo resno.

Obvestilo o zasebnosti nudi odgovore na naslednja vprašanja.

 1. Kdo je Veracomp in kako se lahko obrnete na nas v zvezi z zasebnostjo?
 2. Katere osebne podatke zbiramo?
 3. Zakaj obdelujemo osebne podatke in katera je pravna podlaga za njihovo obdelavo?
 4. Kje in kako zbiramo osebne podatke?
 5. Ali se bodo podatki delili s tretjimi osebami?
 6. Kako so osebni podatki zavarovani in kako dolgo hranimo podatke?
 7. Katere pravice imajo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki?
 8. Katere so naše obveznosti, kadar osebne podatke prejmemo od tretjih oseb?

Kdo je Veracomp in kako se lahko obrnete na nas v zvezi z zasebnostjo?

Veracomp je eden od največjih distributerjev z dodano vrednostjo v sektorju informacijske in komunikacijske tehnologije v srednji in vzhodni Evropi. Veracomp nudi celovite IT rešitve, namenjene zlasti poslovnim (pravne osebe) in pa tudi zasebnim uporabnikom.

V skladu z določbami zakona EU je Veracomp vodja obdelave osebnih podatkov.

Ta spletna stran (veracompadria.com) in Obvestilo o zasebnosti se nanašata na podjetja Veracomp, ki delujejo v jadranski regiji (Albanija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Kosovo, Makedonija, Črna gora, Srbija in Slovenija), v kateri poslujemo skozi 4 podjetja v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Srbiji in Sloveniji.

Za vsa vprašanja o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov za te države, se brez zadržkov obrnite na:

privacy@veracompadria.com

Podatki za stik s podjetji Veracomp, ki poslujejo v jadranski regiji, so na voljo tukaj.

Za informacije o posameznikih, na katere se nanašajo osebni podatki iz katere druge države srednje in vzhodne Evrope (razen jadranske regije), izberite zastavo ustrezne države iz padajočega menija v zgornjem desnem kotu te spletne strani.

Katere osebne podatke zbiramo?

Osebni podatki, ki jih obdelujemo, lahko vključujejo:

 1. ime in priimek,
 2. telefonsko številko,
 3. e-poštni naslov,
 4. poslovni e-poštni naslov,
 5. naziv podjetja zaposlenega,
 6. naziv delovnega mesta,
 7. identifikacijsko številko za DDV,
 8. rojstni dan,
 9. sodelovanje v posebnih ponudbah in dogodkih, ki jih organizira Veracomp (izobraževanja, konference itd.),
 10. IP naslov naprave, ki jo fizična oseba uporablja za dostop do storitev podjetja Veracomp (oziroma do spletne strani),
 11. podatke o brskanju po internetnih vsebinah, shranjene v piškotih, ki se uporabljajo za analize, shranjevanje osebnih nastavitev in ciljno oglaševanje (več v Politiki o piškotkih).

Obseg obdelave podatkov je lahko v izjemnih okoliščinah, zaradi obdelave za posebne namene, širši, vendar bomo za zbiranje takšnih podatkov od posameznika vedno zaprosili za zasebno privolitev.

Zakaj obdelujemo osebne podatke in katera je pravna podlaga za njihovo obdelavo?

Kot distributer storitev IT v glavnem poslujemo z drugimi podjetji, zlasti:

 1. z dobavitelji (proizvajalci IT opreme in ponudniki IT storitev), ki jih zastopamo kot distributer,
 2. s preprodajalci IT opreme in storitev (naši poslovni partnerji),
 3. s končnimi uporabniki oziroma podjetji in fizičnimi osebami, ki kupujejo IT opremo in storitve, ki jih distribuiramo.

Osebne podatke, kot del naših rednih poslovnih dejavnosti, obdelujemo za namene stika. Konkretno, osebne podatke obdelujemo v naslednje namene:

 1. pošiljanje poslovnih ponudb preprodajalcem in končnim uporabnikom,
 2. prodaja, obdelava naročil, fakturiranje, plačila in druge finančne dejavnosti,
 3. opravljanje dobave, v skladu s pogodbami s preprodajalci in končnimi uporabniki,
 4. zagotavljanje usklajenosti z uporabnimi določbami zakona, vključno z zakoni o davkih in carinah,
 5. nudenje tehnične podpore pred in po prodaji,
 6. tehnično in poslovno izobraževanje (po e-pošti, spletni seminarji, dogodki, treningi),
 7. izdelava profila zanimanja zaradi promocije relevantnih izdelkov in storitev z oglaševanjem.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v skladu z zgoraj navedenimi nameni  v točkah 1. do 5. je naš zakonit interes za obdelavo vaših osebnih podatkov iz perspektive poslovanja, in sicer na način, za katerega smo prepričani, da ni v nasprotju z vašimi pravicami in svoboščinami, vključno s pravico do zasebnosti. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v skladu z nameni, navedenimi v točkah 6. in 7., je vaša privolitev ali zakonit interes (če ste preprodajalec, ki sodeluje z nami).

Kje in kako zbiramo osebne podatke?

Veracomp osebne podatke zbira na naslednje načine:

 • na podlagi soglasja, podanega, ko se prijavite na dogodek (trening, spletni seminar, posebno ponudbo itd.), ki jo organizira Veracomp in/ali, ki je na voljo prek spletnega obrazca za prijavo sodelovanja pri dogodku, dostopnem na naši spletni strani,
 • na podlagi privolitve, dane, ko vzpostavite z nami stik prek spletnega obrazca za stik ali kadar se na naši spletni strani prijavite za sprejemanje naših novic prek e-pošte,
 • s posredovanjem osebnih podatkov tretjih oseb, ki jih preprodajalci posredujejo podjetju Veracomp (obveznosti subjektov, ki prenašajo osebne podatke podjetju Veracomp so navedene v nadaljevanju),
 • med osebnimi sestanki ali telefonskimi pogovori, v katerih se izmenjujejo podatki za stik,
 • s piškotki, ki jih sprejmete, ko obiščete našo spletno stran (več o naši Politiki o piškotkih), pri čemer se opiramo na storitve za oglaševanje in analizo internetnega prometa kot sta orodje Google Analytics in Linkedin.

Ali se bodo podatki delili s tretjimi osebami?

Osebne podatke lahko delimo z dobavitelji, ki jih zastopamo kot distributer (oziroma našim dobaviteljem). To delamo zato, da bi dostavo IT opreme in storitev lahko vršili kot del našega rednega poslovanja. Konkretno, vaše podatke z dobavitelji delimo zaradi:

 • izvrševanja pogodb, v katerih je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ena od pogodbenih strank,
 • izvajanja ukrepov, ki jih je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahteva pred sklenitvijo pogodbe, na primer pridobitve posebnih cen ali rabata (v primeru konkurenčne ponudbe), podpore po prodaji ali ažuriranja in obnavljanja izdelka,
 • obdelave naročil,
 • aktivacije izdelkov ali storitev dobavitelja (na primer vzdrževanje),
 • nudenja podpore po prodaji (konfiguracija na daljino in tehnična podpora, diagnostika na zahtevo končnega uporabnika z namenom preverbe jamstvenega zahtevka itd.),
 • nudenja storitev, zajetih z jamstvom, vključno z: dodelitvijo številke RMA, spremljanje in dostava pošiljke, pošiljanje povratne pošiljke,
 • omogočanja dobaviteljem, da z vami stopijo v stik v marketinške namene, ker jih mi zastopamo na trgu,
 • pojasnil za stroške oglaševanja za aktivnosti (treningi, konference itd.), katerih pokrovitelj je določeni dobavitelj.

Pri posredovanju podatkov tretji osebi zagotavljamo:

 • varstvo podatkov in omejitev dostopa do podatkov pooblaščenim tretjim osebam,
 • preverbo, ali so zagotovljena zadostna jamstva, potrebna za izvedbo ustrezni tehničnih in organizacijskih ukrepov, da bo obdelava izpolnjevala zahteve Splošne uredbe o varstvu podatkov in varstvu pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki
 • da prenos podatkov tretjim osebam, zlasti izven EU, poteka v skladu z določbami zakona EU (členi 44. do 47. Splošne uredbe o varstvu podatkov),
 • da je po zaključku nudenja uslug v zvezi z obdelavo podatkov tretja stran obvezna izbrisati ali na zahtevo podjetja Veracomp podjetju Veracomp vrniti vse osebne podatke, ki so mu bili zaupani in odstraniti vse izvode takšnih podatkov, razen kadar je obdelava podatkov nujna zaradi uporabe zakona ali za ugotavljanje, dokazovanje ali zagotavljanje določenih terjatev,
 • izvedbo psevdonimizacije povsod, kjer je to tehnično in ekonomski upravičeno in zakonsko dovoljeno.

Kako so osebni podatki zavarovani in kako dolgo hranimo podatke?

Osebni podatki, ki jih obdeluje Veracomp, se hranijo na varnih strežnikih ali aplikacijah SaaS, ki jih vzdržujejo izvrševalci obdelave, s katerimi smo sklenili ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov. Skrbimo, da vsi naši dobavitelji zadovoljujejo kriterije in delujejo v skladu z zakoni EU o zasebnosti.

Vsi strežniki in aplikacije so zavarovani vsaj z močno preverbo avtentičnosti gesla (z predpisano ravnjo kompleksnosti in pogostimi spremembami) in varnostno enkripcijo prenosa podatkov (TLS).

Izvedli smo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, da bi osebne podatke zavarovali pred nepooblaščenimi tretjimi osebami, vključno z izgubo, uničenjem ali poškodbami podatkov.

V primeru osebnih podatkov, ki se obdelujejo v papirnati obliki, se podatki hranijo v posebnih prostorih, do katerih imajo dostop izključno pooblaščene osebe, kadar pa se podatki obdelujejo v prostorih do katerih dostopa več oseb, se podatki hranijo v zaklenjenih omaricah, ključ zanje pa imajo izključno osebe, pooblaščene za obdelavo podatkov.

Odvisno od namena obdelave se osebni podatki hranijo izključno v obdobju, ki je potrebno za izpolnitev namenov, navedenih v tem Obvestilu o zasebnosti. V nekaterih primerih določbe veljavnih zakonov zahtevajo daljše obdobje zadržanja osebnih podatkov kot je tisto, navedeno v pogodbah ali predpisano v splošne namene, za katere so podatki zaupani v obdelavo, na primer v namene plačila davka, poravnave ali izpolnjevanja drugih zakonskih zahtev in obveznosti. V takih primerih se podatki hranijo v obdobju, ki je predpisano s takšnimi določbami.

Katere pravice imajo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki?

Veracomp zagotavlja spoštovanje naslednjih pravic oseb, katerih osebni podatki se obdelujejo:

 1. pravica do sprejemanja obvestil o obdelavi osebnih podatkov,
 2. pravica do dostopa do vsebine osebnih podatkov, ki se obdelujejo,
 3. pravica do popravka podatkov,
 4. pravica zahtevati, da vodja obdelave izbriše podatke,
 5. pravica zahtevati, da vodja obdelave omeji obdelavo podatkov,
 6. pravica do prenosljivosti podatkov,
 7. pravica do ugovora zoper obdelavo podatkov,
 8. pravica do vložitve pritožbe nacionalnemu nadzornemu organu ali nadzornemu organu druge države članice Evropske unije,
 9. pravica do umika privolitve za obdelavo osebnih podatkov v vsakem trenutku,
 10. pravica do človeškega posredovanja vodje obdelave zaradi izražanja lastnega mnenja in izpodbijanja odločitve, zasnovane na avtomatizirani obdelavi podatkov.

Katere so naše obveznosti, kadar osebne podatke prejmemo od tretjih oseb?

Z zaupanjem osebnih podatkov tretjih oseb podjetju Veracomp, se stranka, ki poverja te podatke (oziroma preprodajalec) zavezuje upoštevati pogoje tega Obvestila, pri čemer se ta stranka, glede na namen za katerega se osebni podatki dajejo na voljo podjetju Veracomp, zavezuje zagotoviti tudi vse zakonsko predpisane privolitve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vendar ne omejeno na privolitve za prenos takšnih podatkov podjetju Veracomp ob pravici, da dobaviteljem omogoči dostop do takšnih podatkov za namene, navedene v tem Obvestilu o zasebnosti,.

Oseba, ki preverja podatke, se posebej, vendar ne izključno, zavezuje:

 • osebne podatke za obdelavo poveriti v skladu z načeli, navedenimi v tem Obvestilu o zasebnosti in obveznostih, kot jih predpisuje Splošna uredba o varstvu podatkov, zlasti njen 28. člen,
 • delovati kot vodja obdelave takšnih podatkov in izvrševati obveznosti, predpisane v 12., 13. in 14. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov,
 • podatke obdelovati izključno za namene poslovnega sodelovanja in med trajanjem takšnega poslovnega sodelovanja, razen če določila veljavnih zakonov zahtevajo daljše obdobje hranjenja podatkov,
 • priskrbeti zakonsko zahtevane privolitve, s katerimi osebni podatki postanejo dostopni podjetju Veracomp za namene nadaljnjega zaupanja takšnih podatkov dobaviteljem (glej predhodni razdelek „Ali se bodo podatki delili s tretjimi osebami?“).
Potrebujete ponudbo ali pomoč pri konfiguraciji rešitve? Iščete partnerja za implementacijo?

Kontaktirajte nas!