Varnost

Danes se vsa podjetja soočajo z izzivi učinkovite zaščite infrastrukture in informacij, ki so ključne za uspešno poslovanje. Z uspešno zaščito informacijskega sistema ne varujemo samo zaupnih informacij, temveč tudi ugled podjetja in finančne dohodke in hkrati zagotavljamo produktivnost in kreativnost zaposlenih v podjetju. Varnostne rešitve lahko razdelimo v nekaj skupin, med seboj pa se razlikujejo po dveh glavnih značilnostih: proaktivne in reaktivne rešitve. Proaktivne rešitve varujejo sisteme pred grožnjami, temeljijo na hitrem prepoznavanju groženj in njihovem eliminiranju, reaktivne rešitve pa nastopijo v trenutku, ko se je preboj že zgodil in ko je treba uporabiti varnostne politike, definirane za primer nastanka incidenta.

Veracomp ima v svoji ponudbi vrsto naprednih rešitev za vzpostavitev učinkovitega varnostnega sistema na vseh ravneh, od fizične do aplikativne zaščite sistema, varstva podatkov in identitet v vseh življenjskih ciklusih.
Rešitve za IT varnost temeljijo na naslednjih znamkah:

Potrebujete ponudbo ali pomoč pri konfiguraciji rešitve? Iščete partnerja za implementacijo?

Kontaktirajte nas!