Blog

Demistificirani SimpliVity

HPE je tudi letos v Gartnerjevem Leader kvadrantu v Hyper-converged Infrastructure kategoriji, vendar pa zdaj s svojo novo rešitvijo, HPE Simplivity 380 Gen 10.

Hyper-converged trg raste in je s to mislijo naša želja popularizirati rešitev, ki jo prinaša HPE.

Poglavja

 • Uvod
 • Zakaj Simplivity?
 • Tehnične podrobnosti
 • Gartner
 • Deployment

UVOD

Hyper-converged Infrastruktura izhaja iz Integriranih sistemov in je naslednja stopnica k izboljšanju učinkovitosti podjetja, in to z enostavenejšim upravljanjem, skalabilnostjo, okrevanjem po neželenih izpadih, backupiranjem in izkoristljivostjo prostora. HPE Simplivity 380 uporablja vse naštete atribute in se v tem razlikuje od konkurence.

Dosedanji „Legacy stack“ ni dizajniran za virtualizacijo in je bil sestavljen iz 6 do 9 različnih naprav ter je upravljanje z njim zahtevalo veliko časa, koordinacije, usklajevanja združljivosti programske opreme ter potrpežljivosti pri klicanju podpore. Nutanix je potem šel korak naprej, ko je njihova programska oprema vključila strežniške vire in sisteme za shranjevanje podatkov, vendar ni imel nobenega sistema za backup podatkov, WAN optimizacijo, cache-ing. Za vse dodatne možnosti je treba uporabljati „Third-party“ programsko opremo. HPE Simplivity 380 je edina programsko optimizirana platforma, ki zagotavlja en skupni „bazen“ virov skozi celoten stack, z vsemi navedenimi značilnostmi in z dodatkom povezivljosti s cloud servisi. Edina platforma, ki doseže povprečno izkoristljivost podatkov 40:1 in kombinira vse IT in podatkovne značilnosti v virtualizacijskem okolju.

 

Slika 1. Legacy vs Simplivity


Zakaj Simplivity?

Jedro Simplivity platforme je Omnistack Data Virtualization, datotečni sistem, ki uporablja globalne „bazene“ virov skozi celoten grozd. Za platformo so značilne napredne podatkovne storitve:

 • Zagotovljena učinkovitost podatkov

Simplivity rešitev deduplicira, komprimira in optimizira vse podatke inline od začetka, v realnem času, enkrat in za vedno.

Prava moč prihaja iz Omnistack akcelerator kartice, ki nase prevzame vse težke infrastrukturne operacije ter s tem omogoča x86 Intelovim procesorjem, da delujejo pod manjšimi obremenitvami ter da delajo tisto, kar najbolje znajo: zagon Virtualnih strojev. Na ta način se povečujejo performanse samega sistema z odstranitvijo nepotrebnih IOPs-jev. Simplivity na ta način zagotavlja učinkovitost podatkov od 10:1 kot del njihove standardne garancije.

 • Vgrajena odpornost, varnostno kopiranje in okrevanje po izpadu

SimpliVity zagotavlja odpornost, vgrajeni backup in „bandwidth-efficient“ replikacijo, potrebno za zagotavljanje najvišje stopnje integritete in razpoložljivost podatkov, s čimer se odpravi potreba po drugih backup rešitvah.

Zaščita podatkov je vgrajena na ravni virtualnih strojev, ter so taki stroji enostavni za shranjevanje, obnovitev in premikanje, ne da bi skrbeli za infrastrukturo za shranjevanje podatkov.

Vse te akcije se lahko izvedejo samo z nekaj kliki znotraj samega vCenter-ja, ali s pomočjo orkestracijskih orodij, kot so Vmware vRealize Automation ali UCS Director.

HPE zagotavlja možnost vrnitve VM-ja velikosti 1TB v eni minuti, na ta način je en klient zmanjšal čas za vračanje svojih shranjenih virtualnih naprav za 70%, s čimer se je odpravila potreba po uporabi drugih orodij za varnostno kopiranje ali replikacijo.

 • Globalno VM-Centrično upravljanje

Data Virtualization Platform-a je „lightweight“ programska oprema, ki omogoča zelo enostavno premikanje in/ali kloniranje virtualnega stroja med oddaljenimi lokacijami, glede na zahteve aplikacije. Upravljanje na ta način izključuje uporabo LUN-ov, share-ov, volume-ja, ter namesto tega upravljanje poteka na ravni virtualnih strojev, z enotnim pogledom na vse podatkovne centre in oddaljene lokacije.

Slika 2. Omnistack DVP

Built in data protection and automated DR

Simplivity je edina rešitev, ki ima celoten spekter zaščite pred izpadom, replikacijo ter WAN optimizacijo, ne le strežnik in storage del, temveč celoten stack. Uporabniki lahko enostavno delajo varnostne kopije in premikajo VM-je, ne da bi morali skrbeti za strojno infrastrukturo ali shranjevanje podatkov.

 


Slika 3. HPE Simplivity vs Tekmeci

Tehniččne podrobnosti

SimpliVity podatkovni center (grozd) je sestavljen iz skupine strežnikov x86, ki upravljajo hipervizor, kot je VMwarejev vSphere. Strežniki so na voljo pri več dobaviteljih strojne opreme in imajo običajne značilnosti strežnika, kot so redundantna napajanja in ventilatorji, omrežne kartice.

SimpliVity grozd je logično grupiranje teh strežnikov, ki kombinirajo lokalno shranjevanje v visoko razpoložljivo skupno shrambo prek Data virtualization platforme. Na ta način več Simplivity grozdov lahko obstaja znotraj enega fizičnega podatkovega centra ali enega Simplivity podatkovega centra, ki se razširijo na dva fizična podatkovna centra, tako imenovani metro grozd. Vsa vozlišča v podatkovnem centru morajo biti upravljana z istim vCenter strežnikom, ki tako tvori vSphere cluster.

 


Slika 4. DVP

Na fizični plasti je Simplivity sestavljen iz SSD-jev, ki so povezani z RAID kontrolerjem, ter, odvisno od modela, ima lahko različno število diskov v polju. Prav tako je, odvisno od modela, tudi RAID način, ter imamo tako v ExtraSmall in Small varianti diske zložene v RAID 5, v ostalih različicah pa RAID6.

Hipervizor lahko upravlja enega ali več NFS datastore-jev, kjer so shranjeni virtualni stroji, ter so ti isti datastore-ji na voljo za vsako vozlišče v Simplivity grozdu. Obstajajo ločena RAID polja za SSD diske, ki so neposredno povezana z OmniStack Virtual kontolerjem. OmniStack Virtual kontoler je virtualni stroj in je centralni del Data Virtualization platforme ter se tem virtualnem stroju predstavljajo NFS datastore-ji, na katerih delujejo produkcijski virtualni stroji. OmniStack Virtual kontroler zagotavlja, da se bloki, ki sestavljajo lokalne virtualne stroje ažurirajo tudi na oddaljenem podatkovnom centru ter je na ta način shranjevanje podatkov zelo dostopno. Fizični krmilnik je na ta način dediciran Omnistack virtualnem kontrolerju prek hipervizorja in VMDirectPathIO tehnologije.

Ključni del te Data virtualization platforme je custom-made PCI Express Omnistack akceleratorska kartica s strani Simplivity-ja, ki opravi deduplikacijo in kompresijo ter odstranjuje to obremenitev na procesorju. Na ta način Omnistack Virtual kontroler ne obremenjuje procesorja in s tem več svojega časa lahko uporablja za zagon virtualnih strojev. Omnistack kartica ima svoje RAM kondenzatorje, FPGA procesor ter flash podatkovni prostor. Omnistack akceleratorska kartica ima tudi neposredno povezavo do Virtualnega kontrolerja s pomočjo VMDirectPathIO tehnologije1.

1 Vidno na sliki 4


Slika 5. Komponente Omnistack DV platforme

Federation

Na isti način kot skupina gostiteljev ustvarja Simplivity podatkovni center/grozd, tako tudi skupina podatkovnih centrov sestavlja Simplivity federacijo. Simplivity federacija omogoča upravljanje nad virtualnimi stroji prek več podatkovnih centrov, vključno s sposobnostjo izdelave varnostne kopije in replikacije med podatkovnimi centri in hitro migracijo virtualnih strojev med podatkovnimi centri. Data Virtualization platforma se razprostira preko vseh Simplivity grozdov v federaciji, ter s tem omogoča globalno izdelavo varnostnih kopij ter replikacijo nad virtualnimi stroji.

Politika izdelave varnostnih kopij se opravi na ravni federacije. Ta politika opredeljuje lokalna in oddaljena pravila, ki so dodeljena določenim virtualnim strojem ali skupini virtualnih strojev, zasnovanih na datastore-jih. Topologija, ki povezuje te ločene podatkovne centre, je lahko mesh ali hub ali spoke, kar se bo samodejno določilo med izvajanjem federacije.


 

Slika 6. Komponente HPE Simplivity Federacije


HPE SimpliVity Data Virtualization Platform

Data Virtualization platforma po arhitekturi povezuje strojno opremo in hipervizor ter apstrahira strojno opremo iz VM-jev. V tej plasti se nahaja tudi Akceleratorska kartica, ki opravlja deduplikacijo in kompresijo ter optimizira vse podatke inline na samem začetku nastanka tega podatka.

Če gremo še globlje pod površino Data Virtualization Platforme, ima DVP dve plasti:

 • Predstavitvena plast – plast, s katero ima Vmware logično interakcijo
 • Upravljavska plast – plast, v kateri so shranjeni in upravljani metadata podatki

Proces zapisovanja

Pri zapisu iz virtualnih strojev DVP analizira bloke velikosti 8 KB. Takšen zapis bo najprej zapisan v Akceleratorsko kartico. Kartica bo istočasno naredila sinhrono repliko na drugo kartico v drugem vozlišču, da dobimo veliko dostopnost (HA). Ko se blok zapiše na kartici, kartica to sporoči gostitelju. Vsaka kartica ima 8 GB cache, NVRAM-a ter kondenzatorje, ki ohranjajo napajanje na kartici, v primeru izpada napajanja.

Kartica tedaj analizira blok ter bo, če je enoten, kompresiran in zapisan na disk. In tako za vsak naslednji blok, ki je enoten. Ko v kartico pride blok, ki je že zapisan, DVP to prepozna in nato ažurira metadata podatke za ta blok. Postavi kazalec na ta blok ter ne zapiše ničesar na diskovni prostor.

Po nešteto blokih, ki so šli skozi DVP, Vmware misli, da je naredil več deset IOPS-jev, v končni fazi pa je zapisal en blok, ter ažuriral metadata podatke s kazalci za ta blok.

Visoka razpoložljivost

Simplivity platforma varuje Enterprise infrastrukturo na več načinov:

 • File restore – Ena izmed najpogostejših vrst vračanja podatkov, ki je nujna zaradi nesmotrenih uporabnikov, zaradi potrebe po starejši različici datoteke, ransomware-ju itn.
 • VM backup – so full neovisne kopije virtualnih strojev v določenem času, ki jih je mogoče vrniti na izvirni virtualni stroj ali kot ločen stroj.
 • Vozlišče – zaščita pred izpadom, ki temelji na strojnem RAID-u, skupaj z drugimi komponentami, kot so redundantna napajanja, omrežne kartice, ECC pomnilnik, ter cache znotraj Akcelerator kartice.
 • Datacenter okolje (grozd) – Instant VM recovery, velika razpoložljivost (HA), sinhrona replikacija med gostitelji ter RAIN-om
 • Federacija – je zaščita pred izpadom enega site-ja z DR možnostmi.

Simplivity virtual networking

Konfiguriranje virtualnega mreženja v HPE Simplivity okolju je enostavno in fleksibilno. Obstaja več zahtev za povezavo SimpliVity Data Virtualization Platform-e (DVP), vendar je zunaj tega virtualno in fizično mreženje konfigurirano kot bi bilo v kateremkoli vSphere okolju.

HPE SimpliVity temelji na HPE DL380 Gen10 (ki se tudi imenuje kot SimpliVity vozlišče ali gostitelj). Glede na tehnične specifikacije vsakega vozlišča vsebuje dve LOM omrežni kartici, 4 x 1 GbE in 2 x 10 GbE. Kartica 10 GbE je na voljo s priključkom SFP + ali 10Gbase-T. V sistem lahko dodate do 3 dodatne omrežne kartice. ESXi se nahaja na vsakem Simplivity gostitelju in se vse konfiguracije omrežja opravljajo prek vCentrov, ki upravljajo Simplivity gostitelje.

Smernice/zahteve ali praksa za SimpliVity DVP mreženje:

 • 10 GbE povezljivost je potrebna za SimpliVity DVP storage promet.
 • Omrežje, ki se uporablja za Simplivity DVP promet, mora biti konfigurirano z Jumbo Frames.
 • Skupine vrat, ki so povezane s SimpliVity DVP Storage prometom in ESXi vmkernel-jem je treba konfigurirati v Active / Standby način.
 • OVC Storage IP naslov in ESXi Storage vmkernel IP naslov morajo biti na isti podmreži preko vseh gostiteljev v grozdu.
 • OVC Federation IP naslov mora biti na isti podmreži na vseh gostiteljih v grozdu.
 • SimpliVity DVP Storage, SimpliVity Federation, Management in VM Traffic morajo biti logično ločeni z vlan-i.
 • Omrežne konfiguracije morajo biti v skladu z vsemi SimpliVity gostitelji v istem grozdu.
 • Podprti so vSphere Standard vSwitch in vSphere Distributed vSwitch.
 • SDN, NSX so podprti za VM in upravljanje prometa


Obstajata dve možnosti za fizično omrežno povezljivost SimpliVity gostiteljev za DVP promet, 10 GbE Direct Connect in 10 GbE povezljivost s pomočjo switchev.

10 GbE Direct Connect

V implementaciji Simplivity vSphere grozda, ki vsebuje le 2 SimpliVity gostitelja, se gostitelji lahko medsebojno neposredno povežejo z 10Gb povezavami za DVP komunikacijo med gostitelji (Storage, Federation). Direct Connect je podprt z oba 10 GbE SFP + in z 10Gbase-T adapterji.

V konfiguraciji z neposredno povezavo so 4 x 1 GbE vrata na voljo za promet, ki zahteva manjšo prepustnost (VM, upravljanje, itn.). Ta vrata se lahko konfigurirajo v skladu z zahtevami uporabnikov za ločevanje prometa (ločevanje upravljanja od VM prometa). Dodatni NIC-ji se lahko tudi dodajo za podporo dodatnim zahtevam omrežne povezljivosti.


10 GbE Switched

V vSphere clusteru, ki vsebuje več kot 2 SimpliVty gostitelja (ali 2 Simplivity gostitelja in Standard ESXi gostiteljev, ki delujejo kot compute DVP gostitelji), gostitelji morajo biti povezani preko 10 GbE switcha. Pri tej vrsti implementacije se lahko ves promet “konvergira” na razpoložljivih 10 GbE vmnic-jih.

Prepustnost za VM in upravljavski promet je dejansko odvisen od zahtev kupca. HPE SimpliVity DVP je pri tem fleksibilen vse dokler je DVP promet na 10 GbE, neposredno ali s switchem povezani gostitelji pa se nahjajao v istem vSphere grozdu, OVC in ESXi upravljanje so drug drugemu na voljo in vidijo vCenter Strežnik, ki upravlja vSphere grozd. Dodatni omrežni adapterji se lahko dodajo, da bi se zagotovila dodatna omrežna povezljivost in sposobnost nadaljnjega ločevanja omrežnega prometa po potrebi.

HPE SimpliVity je skalabilna platforma, ter kot zahteve rastejo, se enostavno dodajo novi gostitelji (bodisi SimpliVity gostitelji ali Compute gostitelji), da bi skalirali vire. Ker HPE SimpliVity infrastruktura raste, bo treba migrirati iz 10 GbE Direct Connect-a na 10 GbE switch model. Ta proces je zelo preprost in ga je mogoče dokončati, ne da bi to vplivalo na delovanje platforme.

 

 


Migracija iz legacy stacka v Simplivity

Obstaja več načinov migracije virtualnih strojev iz legacy infrastrukture v SimpliVity. Če se migracija pravilno načrtuje, se lahko enostavno izvede brez večjega vpliva na VM-je, ki se trenutno nahajajo v virtualnem okolju. V nadaljevanju je pregled nekaterih običajnih migracijskih metod, ki se lahko uporabljajo za premikanje VM-jev iz legacy infrastrukture v SimpliVity Hyperconverged Infrastrukturo (HCI).

Integriranje SimpliVity v obstoječe okolje

To je verjetno najpogostejši scenarij. SimpliVity se implementira, da bi se nadomestilo trenutno okolje in zagotovile dodatne zmogljivosti za povečanje trenutnega okolja ali za podporo določene aplikacije. Uporablja se obstoječi vCenter in se SimpliVity implementira v obstoječe okolje.

 • HPE SimpliVity se predstavi Datastore gostitelju v obstoječem okolju.
 • Uporabljamo Storage vMotion za selitev VM-jev v SimpliVity Datastore.
 • Uporabljamo vMotion za premikanje VM-jev v SimpliVity vozlišče.

Storage vMotion ne bo vplival na razpoložljivost migriranega VM-ja. Če obstaja združljivost procesorjev med obstoječimi gostitelji in SimpliVity gostitelji (kar se lahko doseže z implementacijo SimpliVity gostitelja v grozd, z omogočenim Enhanced vMotion Compatibility (EVC) načinom), se lahko VM vMotion opravi brez vpliva na razpoložljivost virtualnega stroja. Če procesorji niso združljivi, se mora VM izklopiti in migrirati s pomočjo cold vMotiona. Ker se cold vMotion lahko hitro izvede, izpad po VM-ju običajno traja le nekaj minut.

Če so izpolnjeni pogoji za Enhanced vMotion Compatibility način, bi se to lahko uporabljalo za live migracijo storage-ja in compute-ja brez predstavitve SimpliVity storage-ja obstoječim gostiteljem in brez vpliva na razpoložljivost VM-ja med postopkom migracije.

To migracijsko metodo lahko opravite tudi s predstavitvijo obstoječega prostora za shranjevanje SimpliVity gostiteljem. Postopek je v osnovi enak, vendar pa bi dizajniranje SimpliVity-ja verjetno moralo vključiti HBA ali NIC-je, da bi zagotovili povezanost Simplivity storage z obstoječim storage-jem.

 


Migracija v novo SimpliVity okolje.

V tem primeru uporabnik sproži novo vCenter okolje za implementacijo HPE SimpliVity platforme. Ponavadi je razlog za takšno implementacijo možnost uporabe najnovejše različice vCenter-ja brez potrebe po procesu nadogradnje obstoječe infrastrukture na novejšo različico. Tipično ko SimpliVity postane popolni nadomestek za legacy infrastrukturo. Drugi razlogi vključujejo prehod iz Windows vCenter Deploymenta v vCenter Server Appliance (VCSA) ali iz fizičnega vCenter strežnika v virtualni vCenter Strežnik.

 • Migrirajte VM-je na določenega gostitelja v obstoječem okolju.
 • Dodajte tega gostitelja v novi vCenter, ki upravlja SimpliVity HCI okolje.
 • Prikažite SimpliVity Datastore na tem obstoječem gostitelju.
 • Uporablja se Storage vMotion za premikanje VM-jev v SimpliVity Datastore.
 • Uporablja se vMotion za premikanje VM-jev v SimpliVity gostitelje.

V tem procesu se obstoječi gostitelj uporablja kot “swing” gostitelj. Potem ko se “swing” gostitelj doda v novo vCenter okolje, SimpliVity Datastore se predstavi temu gostitelju in postane compute vozlišče. Razlika med uporabo compute node-ja kot “swing” gostitelja in uporabo compute node-ja kot stalnega vira resursov je v tem, da SimpliVity podpira predstavljanje SimpliVity Datastore-ja, ob uporabi 1 GbE povezljivosti za migracije – ni potrebe po 10 GbE povezavah.

Tako kot pri prejšnjih migracijah, Storage vMotion ne vpliva na razpoložljivost VM-jev in če so procesorji združljivi, se lahko vMotion tudi izvede brez prekinitve delovanja. Če procesorji niso združljivi, bo moral biti VM izklopljen in se bo moral izvršiti cold vMotion.

 


Simplivity Federation design

HPE SimpliVity Federation dizajn se fokusira na funkcijo HPE SimpliVity Arbiterja, zahteve za Arbiter in nastavitev Arbiterja z nekaterimi smernicami za dizajniranje vCenter okolja.

Obstajata dva ključna dejavnika, ki vplivata na oblikovanje HPE SimpliVity Federation:

 • Zahteve za HPE SimpliVity Arbiter
 • Platform Services Controller (PSC) in vCenter Server topologija

Arbiter in vCenter Server sta potrebna dela HPE SimpliVity Federation dizajna. Pri implementaciji nove SimpliVity federacije, Arbiter in vCenter strežnik morata biti konfigurirana v upravljavskem omrežju. Arbiter je lahko implementiran na določeni začasni lokaciji, zatem pa ponovno postavljen na svojo trajno lokacijo, enkrat ko se implementira SimpliVity Federacija. VCenter okolje se lahko tudi implementira na začasno lokacijo in migrira na SimpliVity Cluster po implementaciji. Obstajajo številne možnosti za migracijo vCenter okolja v SimpliVity Federation.

Arbiter je servis, ki se uporablja kot witness vzdrževanja kvoruma za HPE SimpliVity grozd, da se zagotovi razpoložljivost in doslednost podatkov, če SimpliVity gostitelj postane nedostopen ali ob njegovem izpadu. Arbiter servis deluje na 64-bitnem Windows OS-ju in zahteva minimalno CPU (1 GHz), pomnilnik (1 GB) in diskovne (16 GB) vire.

Arbiter servis se lahko namesti na fizični strežnik ali virtualni stroj in ni potrebe po namestitvi na dedicirani strežnik. Storitev Arbiter ne uporablja veliko virov, tako da se lahko namesti tudi na strežnik, ki izvaja druge storitve (AD, DNS, itd.). Ključna postavka pri projektiranju mesta, kjer se bo Arbiter nahajal, je ta, da ga ni mogoče implementirati na HPE SimpliVity Datastore v SimpliVity Clusterju, za katerega ohranja kvorum.

En Arbiter se lahko uporablja kot witness za vse SimpliVity grozde v SimpliVity federaciji. V velikih, multisite Federacijah, se lahko implementirajo večkratni Arbiter servisi. SimpliVity gostitelji komunicirajo z Arbiterjem preko upravljavskega omrežja z uporabo UDP in TCP vrat 22122. Round trip latenca med Arbiterji in SimpliVity gostitelji ne sme biti večja od 300 ms. Vsi gostitelji znotraj istega SimpliVity Clusterja morajo komunicirati z istim Arbiterjem.

Arbiter servisi se izvajajo na virtualnih strojih, ki se nahajajo na SimpliVity Data Virtualization Platformi (DVP), vendar so witness nekem drugem gostitelju, in ne tistemu, na kateremu se izvaja servis, v enaki Federaciji. Arbiter v Production Management Clusterju je witness SimpliVity Clusterju, Recovery Management in Recovery grozdu, v Recovery Datacenteru. Arbiter v Recovery Management Clusterju je witness Simplivity Clusterju, Management in Production Clusterju, v Production Datacenteru. To je popolnoma podprta konfiguracija, ki se običajno uporablja pri večjih implementacijah.


Deployment

Simplivity deployment zahteva določene zahteve, da bi vse delovalo pravilno:

 • Zadovoljiva Fizična infrastruktura (v to spada switching, kabliranje, tagging, ILO)

Networking:   

 1. Connection (switch or direct)
 2. 10gbe + 1gbe or all 10gbe10G
 3. LACP Enabled/Disabled
 4. DVS /Standard Switches
 5. MTU Size set for Management, Storage & Federation – 1500-Management and 9000 for Storage and Federation
 6. VLANs configured if using switches

  • Namestitev in konfiguracija Vcenterja (ustvarjanje grozda)

             Vcenter :                               

 1. Vcenter version and build
 2. VCSA or Widows podpora
 3. Vcenter Ports – 902 (UDP), 443, 80 open/Closed
 4. Vcenter Admin account podatki
 5. Vcenter Single or Linked Mode
 6. vCenter License
 7. HA and DRS izklopljen na grozdu

 

  • Namestitev Deployment Managerja, Arbiterja in vcenter Simplivity addon-a

  SimpliVity Utilities:

  1. Arbiter
  2. Web Client Plugin namestitev
  3. DOT NET 4.0 & JAVA 1.7 OR 1.8 (3.5.1)
  4. Deployment Manager namestitev
  5. SimpliVity Extension Plugin namestitev
  • Konfiguriranje IP-jev na gostiteljih
  • Zagon Deploymenta
  • Host1 končan
  • Host2 končan
  • Host3 končan….

   

  • Testiranje sistema (HA,DRS, active-active NIC,backup, migrate, restore, storage, federacija)

HOW TO ORDER

HPE Simplivity platforma se naroči v bundle-jih, kjer obstajajo različne velikosti bundle-jev za SSD diskovni prostor in pomnilnik. Lahko se izberejo 8 do 22-jedrski procesorji od v enoprocesorski ali dvoprocesorski različici. Pomnilnik 144GB bundle-jev do 768GB bundle-jev na procesor. SSD diskovni prostor se lahko izbere v 5 modelih in to: XS,S,M,L,XL. Modeli XS in S imajo RAID 5 konfiguracijo, medtem ko so vsi ostali dostavljeni v RAID 6 konfiguraciji. Naročilo je možno tudi z dvema različnima modeloma SSD-jev na efektivno število zapisov in branj: 4000 modeli in 6000 modeli.

 


6000modeli.

Če želite izvedeti dodatne informacije, Simplivity demo na test ali brezplačno deployment izobraževanje, stopite v stik z nami.

Korisne informacije:

HPE SimpliVity 380 Gen10 QuickSpecs

HPE SimpliVity hyperconverged infrastructure for VMware vSphere

HPE SimpliVity Data Virtualization Platform

HPE SimpliVity 380 Gen10 Server Installation and Maintenance Guide

Demo oprema za partnerje

Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on Twitter
Potrebujete ponudbo ali pomoč pri konfiguraciji rešitve? Iščete partnerja za implementacijo?
Kontaktirajte nas!