Blog

Rešitve Aruba Networks za lokacijske storitve: Prvi del

Se vam je težko odločiti za investicijo v novo WiFi infrastrukturo? Razmišljate o najcenejši rešitvi v smislu »v glavnem, da dela«? Kaj, ko bi si na nek način lahko povrnili del svojih investicij? Ali vsaj naredili popoln preobrat v svojem poslovanju in podatke, pridobljene z brezžičnimi omrežji, izkoristili v poslovne namene?

Odgovore na vsa ta vprašanja vam daje prav Aruba s svojimi naprednimi rešitvami za lokacijske storitve in analizo, tako iz oblaka (on-cloud) kot tudi s strežnika (on-premise).

 

Kaj je Aruba ALE in kako deluje?

Storitvena platforma, ki omogoča zagotavljanje lokacijskih storitev in obdelavo kontekstualnih podatkov o mobilnih uporabnikih se imenuje Analytics & Location Engine (skrajšano ALE), ki v osnovi uporablja brezžično povezavo WiFi (802.11b/g/n/ac) na 2.4 i 5 GHz. Platforma ALE zbira podatke vseh WiFi uporabnikov, ki jih zadevno infrastrukturno omrežje WLAN »prepozna« v svoji bližini, ne glede na to, ali so povezani s tem omrežjem ali ne. Ti podatki so obdelani znotraj sistema ALE in sporočeni naprej tretjim sistemom, ki se nahajajo na aplikacijski plasti, v čitljivem formatu – s pomočjo vmesnika API (Application Programming Interface).

Tehnično gledano je sistem ALE pravzaprav middleware platforma, ki je nameščena na storitvenem delu logičnega diagrama med omrežno in aplikacijsko plastjo:

 

 

 

 

Vsi podatki, ki jih platforma ALE pridobi iz nižjega omrežnega segmenta se lahko z vmesnikom API prenesejo na višjo aplikacijsko plast, hkrati pa jih lahko različna analitična orodja izkoristijo in obdelajo za različne namene.

Kontekstualni podatki, pridobljeni s sistemom ALE, omogočajo zunanjim (3rd-party) aplikacijam uporabo informacij o uporabnikih, mobilnih napravah in aplikacijah, ki se uporabljajo v omrežju, ne glede na to, ali se nahajajo znotraj prostorov določenega zasebnega podjetja (trgovski centri, gostinski objekti) ali na javnih površinah, kot so trgi, ulice, sprehajališča, muzeji in druge odprte ali zaprte javne površine.

 

Kako lahko s pomočjo sistema ALE izboljšate svoje poslovanje?

Vpogled v pravila obnašanja uporabnikov v omrežju z analizo vzorca prometa, vključno z najpogosteje obiskanimi točkami in kraji zbiranja ter najpogosteje uporabljenimi potmi gibanja, kot tudi pogostost obiska določene lokacije lahko izkoristite za potrebe poslovne inteligence in za odločitve v povezavi z drugimi izvori podatkov, kot so različni senzorji, uporabniške zbirke podatkov, sistemi Point-Of-Sales (POS), CRM aplikacije itn.

Navedene funkcionalnosti sistema ALE omogočajo poslovnim subjektom optimizacijo poslovnih prostorov (npr. trgovskih centrov), oceno tržne učinkovitosti in ponudbo individualiziranega pristopa ter višje ravni uporabniške izkušnje za končnega uporabnika ali zaposlenega s povečanjem skupnega operativnega učinka v poslovanju.

3rd-party aplikacije za analizo in prikaz ter za t. i. storitve Big data mining analizirajo pretok in vzorce prometa ter jih združujejo znotraj različnih podatkovnih zbirk loyalty, da bi omogočile boljše razumevanje vedenja uporabnikov. Znotraj take analitične arhitekture pridobiva sistem ALE čim več podatkov z brezžičnega omrežja in oskrbuje različne aplikacije za analizo vseh zadevnih podatkov. Osnovno obstajata dve vrsti vsebine, ki ju lahko pridobimo iz sistema ALE: Presence feed – prikazuje, ali se zadevna naprava nahaja znotraj dosega omrežja WLAN, in Events feed, ki zapisuje kdaj naprave WiFi vstopajo, prečkajo ali zapuščajo zadevno, privzeto (t. i. geofenced) območje.

 

 

Uporabnikom, ki potrebujejo podatke o tem, katere vrste naprav vstopajo v njihove prostore, daje sistem ALE možnost vpogleda v podatke o proizvajalcu, modelu, operacijskem sistemu, IP in MAC naslovu, uporabniškem imenu (v kolikor se tovrstna avtentikacija na omrežju izvaja), ciljnih URL itn.

Nadalje sistem ALE omogoča, krepi in izpopolnjuje poslovno inteligenco glede izboljšanja uporabniške izkušnje in ustvarjanja prodajnih rezultatov, kot tudi glede doseganja ostalih ciljev določene organizacije. Če podamo primer, lahko trgovine z uporabo nadzora prometa in analizo prisotnosti strank na zadevnih območjih sprejmejo odločitve o potrebnem povečanju ali zmanjšanju prodajnega osebja v času povečanega (ali zmanjšanega) obsega mobilnih uporabnikov. Letališča lahko zahvaljujoč analizi gostote strank na posameznih območjih optimizirajo pretok ljudi, da bi zmanjšale zastoje in skrajšale čakalne dobe.

 

 

Kako pa je z zaščito zasebnosti?

Nekdo bo vsekakor zastavil vprašanje: »V redu, ampak ali z uporabo tega sistema kršim GDPR?« IT industrija se povsem zaveda občutljivosti zasebnih podatkov in tega se zaveda tudi orodje Aruba. Standardno (privzeto) so vsi osebni podatki, ki jih orodje ALE pridobi od strank, vključno z uporabniškim imenom, IP naslovom, MAC naslovom itn. anonimni. V tem smislu so vsi izdelki Aruba »skladni z GDPR«.

Poleg tega obstaja, odvisno od izvedbe rešitve, tudi možnost zbiranja osebnih in občutljivih podatkov, pri čemer se vsekakor priporoča, da se pri regulativnih organih preverijo vse zakonske zahteve, ki zadevajo varstvo osebnih podatkov, ter se pridobi soglasje končnega uporabnika (stranke WiFi) z vsemi potrebnimi ukrepi in odredbami, preden se začne kakršno koli zbiranje in analiza podatkov na javnih mestih.

Komu je rešitev namenjena?

Danes obstajajo le redke panoge industrije, kjer lokacijskih storitev ni mogoče uporabiti. Lokacijske rešitve Aruba Networks, ki temeljijo na sistemu ALE, so idealne za trgovske centre, bolnišnice, tržnice, sprehajališča, hotele, stadione, športne dvorane, fakultete, konferenčne centre in poslovne prostore…ali za kakršno koli drugo mesto zbiranja večjega števila ljudi.

 

 

Vsi podatki, ki jih sistem ALE pridobi iz nižje omrežne plasti, se lahko z uporabo vmesnika API prenesejo na višjo aplikacijsko plast in številna 3rd-party analitična orodja lahko izkoristijo te podatke za nadaljnjo obdelavo za različne namene. Partnerji podjetja Aruba za analizo in prikaz zadevnih podatkov prihajajo iz različnih panog industrije. Podjetja kot Skyfii, RetailNext, ShopperTrack in Walkbase so specializirana za analizo obiskanosti, prisotnosti in obnašanja kupcev v trgovinah in gostinskih objektih. Nekatera podjetja, kot je Software AG, nudijo rešitve za finančni sektor in gostinstvo, med tem ko druga, na primer Rifinity, koristijo možnosti sistema ALE na področju poslovne inteligence za prediktivno analizo in optimizacijo delovnega prostora.

Imate vprašanja? Bi želeli demo verzijo, predstavitev ali sestanek? Pišite nam!

 

 

 

Potrebujete ponudbo ali pomoč pri konfiguraciji rešitve? Iščete partnerja za implementacijo?

Kontaktirajte nas!