Veracomp е регионален дистрибутер со додадена вредност (Value Added Distributer (VAD)) на водечки компании за информатичка технологија во регионот на Централна и Источна Европа.

Од основањето во 1991 година, групацијата Veracomp работи исклучиво преку деловниот модел за дистрибуција. Како дистрибутер со додадена вредност (т.н. VAD), нудиме широк спектар на производи и услуги, вклучувајќи напредни логистички услуги, деловна, техничка и маркетинг поддршка.

Во јадранскиот регион работиме преку локални компании од Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија и Србија, со присуство во сите земји од регионот.*

Од 2001 год. до 2013 год. функциониравме под името Mack IT д.o.o., а потоа станавме дел од групацијата Veracomp, еден од најголемите дистрибутери на информатичка технологија во регионот на Централна и Источна Европа.

Нудиме решенија за безбедност, мрежа, телекомуникации и центар за податоци, а некои од нив се: Trend Micro, Symantec, Gemalto (на пр. Safenet), Red Hat, Gigamon, F5 Networks, Extreme Networks, LifeSize, Poly, Hewlett Packard Enterprise решенија, т.е. многу други.

Се разликуваме од другите компании за големопродажба по нивото на услуги кои ги нудиме: претпродажна и техничка поддршка, едукација и советување за нашите партнери. Услугите кои ги нудиме обезбедуваат континуитет и флексибилност во работењето, безбедност на податоците од закани, како и увид во активностите на корисниците на системот.

*Македонија, Србија, Црна Гора, Хрватска, Босна и Херцеговина, Словенија,  Косово и Албанија

Контакт

Need a quote or help in designing the solution that best fits your needs? Wondering what partner to choose for implementation?

Contact us!