Blog

WAN optimizacija VoIP/Video prometa – User defined services (UDS)

Optimizacija VoIP/Video prometa korištenjem Host lista je primjenjiva kada znamo za koje hostove želimo prioritizirati mrežni promet i kada se iza tih IP adresa nalazi uređaj(endpoint) čiji kompletan mrežni promet želimo prioritizirati što je dobra metoda kada se radi o videokonferencijskim kodecima, telefonima i sličnim uređajima. Danas je sve više servisa za videokonferencije dostupno na osobnim računalima, tabletima i mobilnim uređajima, poput Lifesize Cloud Desktop ili Polycom RealPresence Desktop/Mobile, pa čak i iz web preglednika poput Lifesize Cloud WebApp-a gdje ne možemo primijeniti spomenutu metodu jer bismo time osim bitnog prometa prioritizirali i sav onaj Facebook, Youtube i sličan promet s krajnjeg uređaja.

Iz tog razloga možemo klasifikaciju mrežnog prometa raditi i na aplikacijskom sloju OSI modela na layeru 7 Auto Discovery metodom s preko 600 dostupnih aplikacija ili ručnim kreiranjem potpisa prema kojoj je aplikacija prepoznatljiva ukoliko se ne nalazi na popisu. Kako se radi o Lifesize Cloud Desktop aplikaciji koja se ne nalazi na popisu ručno ćemo kreirati potpis.

Koristimo Wireshark za capture i analizu paketa gdje pokušavamo u Data dijelu paketa pronaći jedinstvenu oznaku koja se ponavlja u svim paketima. Kod Lifesize Cloud Desktop aplikacije to je oznaka 0x80 koja se ponavlja u prvom oktetu svakog paketa.

wireshark_signature_LFC

User defined services unosimo u Packetshaper isključivo putem komandne linije i možemo ih kreirati do 10:

class user-services new LifesizeCloudDesktop signature:0x80 offset:0 packets:8 ipproto:UDP description:”LifesizeCloudDesktop”

class user-services new LifesizeCloudDesktop

– naredbom definiramo tip klase i njeno ime

signature:0x80

– upisujemo jedinstvenu oznaku koju smo zabilježili iz Wiresharka

offset:0

– na kojem mjestu se nalazi početak oznake

packets:8

– broj paketa koji se moraju pojaviti zaredom s takvom oznakom(inbound i outbound), ovdje se moze staviti i manji broj

ipproto:UDP

– tip protokola

description:”LifesizeCloudDesktop”

– opis

Nakon uspostave poziva s Lifesize Cloud Desktop aplikacijom u Packetshaperu pojaviti će se ručno definirana klasa s nazivom LifesizeCloudDesktop.

packetshaper_markiranje_LFCD

Kao i kod Host lista potrebno je za željenu klasu odrediti prioritet u odnosu na ostale klase.

Pod Control Traffic za Policy Type odaberemo Priority, te odaberemo željenu vrijednost za tu vrstu prometa od 0 za najmanji do 7 za najveći prioritet.

Performanse aplikacija ključnih za poslovanje ne prepuštajte best effort metodi jer postoje načini i alati na koje možete optimizirati promet u svojoj mreži, a jedan od njih je Blue Coat Packetshaper.

Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter