Obavijest o privatnosti

Veracomp privatnost i zaštitu podataka shvaća vrlo ozbiljno.

Obavijest o privatnosti pruža odgovore na sljedeća pitanja.

 1. Tko je Veracomp i kako nam se možete obratiti u vezi privatnosti?
 2. Koje osobne podatke prikupljamo?
 3. Zašto obrađujemo osobne podatke i koja je pravna osnova za njihovu obradu?
 4. Gdje i kako prikupljamo osobne podatke?
 5. Hoće li podaci biti podijeljeni s trećim stranama?
 6. Kako su osobni podaci zaštićeni i koliko dugo čuvamo podatke?
 7. Koja prava imaju ispitanici?
 8. Koje su naše obveze kada osobne podatke primamo od trećih strana?

 

Tko je Veracomp i kako nam se možete obratiti u vezi privatnosti?

Veracomp je jedan od najvećih distributera s dodanom vrijednošću u sektoru informacijske i komunikacijske tehnologije u srednjoj i istočnoj Evropi. Veracomp pruža sveobuhvatna IT rješenja namijenjena prvenstveno poslovnim (pravnim osobama), ali i privatnim korisnicima.

Sukladno odredbama zakona EU-a, Veracomp se smatra voditeljem obrade osobnih podataka.

Ova web stranica (veracompadria.com) i Obavijest o privatnosti odnose se na tvrtke Veracomp koje djeluju u Adriatic regiji (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Srbija i Slovenija), u kojoj poslujemo kroz 4 tvrtke u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Sloveniji.

Za sva pitanja o privatnosti i zaštiti osobnih podataka za te države, slobodno nam se obratite na:

privacy@veracompadria.com

Svi podaci za kontaktiranje s tvrtkama Veracomp koje posluju u Adriatic regiji dostupni su ovdje.

Za informacije koje se odnose na druge države srednje i istočne Europe (osim Adriatic regije), odaberite zastavu odgovarajuće države iz padajućeg izbornika u gornjem desnom kutu ove web stranice.

Koje osobne podatke prikupljamo?

Osobni podaci koje obrađujemo mogu uključivati:

 1. ime i prezime,
 2. broj telefona,
 3. adresu e-pošte,
 4. poslovnu adresu e-pošte,
 5. naziv tvrtke zaposlenika,
 6. naziv radnog mjesta,
 7. PDV identifikacijski broj (OIB),
 8. rođendan,
 9. sudjelovanje u posebnim ponudama i događajima koje organizira Veracomp (edukacije, konferencije itd.),
 10. IP adresu uređaja koji fizička osoba upotrebljava za pristup uslugama tvrtke Veracomp (odnosno web stranici),
 11. podatke o pregledavanju internetskih sadržaja pohranjene u kolačićima koji se upotrebljavaju za analize, pohranjivanje osobnih postavki i ciljano oglašavanje (više u Politici o kolačićima).

Opseg obrade podataka u iznimnim okolnostima, radi obrade u posebne svrhe, može biti širi, a za prikupljanje takvih podataka od ispitanika ćemo uvijek zatražiti zasebnu privolu.

Zašto obrađujemo osobne podatke i koja je pravna osnova za njihovu obradu?

Kao distributer IT usluga, uglavnom poslujemo s drugim tvrtkama, posebice:

 1. dobavljačima (proizvođačima IT opreme i pružateljima IT usluga) koje zastupamo kao distributer,
 2. preprodavačima IT opreme i usluga (naši poslovni ili prodajni partneri),
 3. krajnjim korisnicima, odnosno tvrtkama i fizičkim osobama koje kupuju IT opremu i usluge koje distribuiramo.

Osobne podatke, kao dio naših redovnih poslovnih aktivnosti, obrađujemo u svrhu kontakta. Konkretno, osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

 1. slanje poslovnih ponuda prodajnim partnerima i krajnjim korisnicima,
 2. prodaja, obrada narudžbi, fakturiranje, plaćanja i druge financijske aktivnosti,
 3. vršenje isporuke sukladno ugovorima s prodajnim partnerima i krajnjim korisnicima,
 4. osiguranje usklađenosti s primjenjivim odredbama zakona, uključujući zakone o porezima i carinama,
 5. pružanje tehničke podrške prije i nakon prodaje,
 6. tehnička i poslovna edukacija (e-poštom, internetski seminari, događaji, treninzi),
 7. izrada profila interesa radi promocije relevantnih proizvoda i usluga oglašavanjem.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka u skladu s prethodno navedenim svrhama u točkama 1. do 5. naš je legitimni interes za obradu vaših osobnih podataka iz perspektive poslovanja, na način za koji vjerujemo da nije u sukobu s vašim pravima i slobodama, uključujući pravo na privatnost. Pravna osnova za obradu osobnih podataka u skladu sa svrhama navedenima u točkama 6. i 7. je vaša privola ili legitimni interes (ako ste preprodavač odnosno poslovni partner koji surađuje s nama).

Gdje i kako prikupljamo osobne podatke?

Veracomp osobne podatke prikuplja na sljedeće načine:

 • na temelju privole dane kada se prijavljujete za događaj (trening, internetski seminar, posebnu ponudu itd.) koji organizira Veracomp i/ili koji je dostupan preko internetskog obrasca za prijavu sudjelovanja u događaju dostupnom na našoj web stranici,
 • na temelju privole dane kada kontaktirate s nama putem internetskog kontakt obrasca ili kada se na našoj web stranici prijavite za primanje naših novosti e-poštom,
 • prijenosom osobnih podataka treće strane koje preprodavači prenose tvrtki Veracomp (obveze subjekata koji prenose osobne podatke tvrtki Veracomp navedene su u nastavku),
 • tijekom osobnih sastanaka ili telefonskih poziva u kojima se razmjenjuju podaci za kontakt,
 • kolačićima prihvaćenima tijekom posjeta našoj web stranici (više u našoj Politici o kolačićima), pri čemu se oslanjamo na usluge za oglašavanje i analizu internetskog prometa poput alata Google Analytics i Linkedin.

Hoće li podaci biti podijeljeni s trećim stranama?

Osobne podatke možemo dijeliti i s dobavljačima koje zastupamo kao distributer (odnosno našim dobavljačima). To činimo kako bismo isporuku IT opreme i usluga mogli vršiti kao dio našeg redovnog poslovanja. Konkretno, vaše podatke s dobavljačima dijelimo radi:

 • izvršavanja ugovora u kojima je ispitanik jedna od ugovornih strana,
 • poduzimanja radnji koje ispitanik zahtjeva prije sklapanja ugovora, na primjer dobivanja posebnih cijena ili rabata (u slučaju konkurentske ponude), podrške nakon prodaje ili ažuriranja i obnavljanja proizvoda,
 • obrade narudžbi,
 • aktivacije proizvoda ili usluge dobavljača (na primjer održavanje),
 • pružanje podrške nakon prodaje (daljinska konfiguracija i tehnička podrška, dijagnostika na zahtjev krajnjeg korisnika u svrhu provjere jamstvenog zahtjeva itd.),
 • pružanja usluga obuhvaćenih jamstvom, uključujući: dodjeljivanje RMA broja, praćenje i isporuku pošiljke, slanje povratne pošiljke,
 • omogućavanja dobavljačima da s vama kontaktiraju u marketinške svrhe, obzirom da ih mi zastupamo na tržištu,
 • pružanje objašnjenja za troškove oglašavanja za aktivnosti (treninzi, konferencije itd.) čiji je pokrovitelj određeni dobavljač.

Pri prenošenju podataka trećoj strani osiguravamo:

 • zaštitu podataka i ograničenje pristupa podacima danima ovlaštenim osobama,
 • provjeru jesu li pružena dovoljna jamstva potrebna za provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera kako bi obrada ispunjavala zahtjeve Opće uredbe o zaštiti podataka i zaštitila prava ispitanika,
 • da se prijenos podataka trećim stranama, posebice izvan EU-a, vrši se u skladu s odredbama zakona EU-a (članci 44. do 47. Opće uredbe o zaštiti podataka),
 • da je po završetku pružanja usluga povezanih s obradom podataka treća strana obvezna izbrisati ili, na zahtjev tvrtke Veracomp, tvrtki Veracomp vratiti sve osobne podatke koji su joj povjereni i ukloniti sve postojeće primjerke takvih podataka, osim kada je obrada podataka neophodna radi primjene zakona ili kako bi se utvrdilo, dokazalo ili osiguralo određeno potraživanje,
 • provedbu pseudonimizacije, gdje god je to tehnički i ekonomski opravdano i dopušteno zakonom.

Kako su osobni podaci zaštićeni i koliko dugo čuvamo podatke?

Osobni podaci koje obrađuje Veracomp pohranjuju se na sigurnim poslužiteljima ili SaaS aplikacijama koje održavaju izvršitelji obrade s kojima smo sklopili odgovarajući ugovor o obradi podataka. Pazimo da svi naši dobavljači zadovoljavaju kriterije i djeluju u skladu sa zakonima EU-a o privatnosti.

Svi poslužitelji i aplikacije zaštićeni su najmanje snažnom provjerom autentičnosti zaporke (obavezno s propisanom razinom složenosti i učestalosti promjene) i sigurnosnom enkripcijom prenošenja podataka (TLS).

Proveli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bismo zaštitili osobne podatke od neovlaštene ili nezakonite obrade, uključujući gubitak, uništavanje ili oštećenje podataka.

U slučaju osobnih podataka koji se obrađuju u papirnatom obliku, podaci se čuvaju u zasebnim prostorijama kojima pristup imaju isključivo ovlaštene osobe, a kada se podaci obrađuju u prostorijama kojima pristup ima više osoba, podaci se čuvaju u zaključanim ormarićima čiji ključ imaju isključivo osobe ovlaštene za obradu podataka.

Ovisno o svrsi obrade, osobni podaci čuvaju se isključivo tijekom vremena koje je potrebno za ispunjavanje svrha navedenih u ovoj Obavijesti o privatnosti. U nekim slučajevima, odredbe primjenjivih zakona zahtijevaju razdoblje zadržavanja osobnih podataka dulje od razdoblja navedenih u ugovorima ili propisanih u opće svrhe za koje su podaci povjereni za obradu, na primjer u svrhu plaćanja poreza, nagodbe ili ispunjavanja drugih zakonskih zahtjeva i obveza. U takvim slučajevima podaci se čuvaju tijekom razdoblja propisanog takvim odredbama.

Koja prava imaju ispitanici?

Veracomp osigurava poštivanje sljedećih prava osoba čiji se osobni podaci obrađuju:

 1. pravo na primanje obavijesti o obradi osobnih podataka,
 2. pravo na pristup sadržaju osobnih podataka koji se obrađuju,
 3. pravo na ispravljanje podataka,
 4. pravo zatražiti da voditelj obrade obriše podatke,
 5. pravo zatražiti da voditelj obrade ograniči obradu podataka,
 6. pravo na prenosivost podataka,
 7. pravo na prigovor protiv obrade podataka,
 8. pravo na podnošenje žalbe nacionalnom nadzornom tijelu ili nadzornom tijelu druge države članice Europske unije,
 9. pravo na povlačenje privole za obradu osobnih podataka u bilo koje vrijeme,
 10. pravo na ljudsku intervenciju voditelja obrade radi izražavanja vlastitog mišljenja i osporavanja odluke koja se zasniva na automatiziranoj obradi podataka.

Koje su obveze kada osobne podatke primamo od trećih strana?

Povjeravanjem osobnih podataka treće strane tvrtki Veracomp, strana koja povjerava takve podatke (odnosno preprodavač) obvezuje se pridržavati uvjeta ove Obavijesti, pri čemu se takva strana, ovisno o svrsi u koju se osobni podaci stavljaju na raspolaganje tvrtki Veracomp, obvezuje osigurati i sve zakonom propisane privole ispitanika, uključujući, ali ne ograničavajući se na privole za prijenos takvih podataka tvrtki Veracomp uz pravo da takve podatke u svrhe navedene u ovoj Obavijesti o privatnosti učini dostupnima dobavljačima.

Strana koja povjerava podatke se posebice, ali ne isključivo, obvezuje:

 • osobne podatke za obradu povjeravati u skladu s načelima navedenima u ovoj Obavijesti o privatnosti i obvezama propisanima Općom uredbom o zaštiti podataka, osobito njenim člankom 28.,
 • djelovati kao voditelj obrade takvih podataka i izvršavati obveze propisane člancima 12., 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka,
 • podatke obrađivati isključivo u svrhu poslovne suradnje i tijekom trajanja takve poslovne suradnje, osim kada odredbe primjenjivih zakona zahtijevaju dulje razdoblje zadržavanja podataka,
 • pribaviti sve zakonom zahtijevane privole koje osobne podatke čine dostupnima tvrtki Veracomp u svrhu daljnjeg povjeravanja takvih podataka dobavljačima (pogledajte prethodni odjeljak „Hoće li podaci biti podijeljeni s trećim stranama?“).
Treba Vam ponuda ili pomoć pri izradi rješenja? Tražite partnera za implementaciju?

Kontaktirajte nas!