Blog

Infoblox BloxOne – Integracija DNS-a, DHCP-a i IP adresnog upravljanja (DDI)

Tvrtke, bilo manje ili veće, sve više koriste aplikacije bazirane na cloud platformama. Ovdje najviše govorimo o O365. Sve te aplikacije su zapravo distribuirani servisi koji koriste mrežnu infrastrukturu kako bi došli do krajnjeg korisnika. To znači da je brzina izuzetno poželjan faktor i samim time osnove moraju raditi savršeno dobro: DNS, DHCP i IP adresno upravljanje (engl. IP address magamenet).
Pored svega ovog, omogućen je i DNS security.

Korisnici u udaljenim lokacijama vrlo često imaju upravo tih problema: loše korisničko iskustvo u radu sa cloud aplikacijama zbog korištenja cloud servisa koji koriste geografski (pre)udaljenu infrastrukturu. Cilj je smanjiti latenciju i povećati brzinu, a to se može jedino kroz korištenje geografski prihvatljivih točaka spajanja na aplikacijske servise za rad.

Jednako tako se često događa da je većina udaljenih uredskih lokacija (ili rad od kuće) u potpunosti bez IT podrške koja može uskočiti ukoliko nešto ne radi kako treba. Što znači da u ovim vremenima intenzivnijeg rada van uredskih prostora želimo proširiti iskustvo ugodnijeg i sigurnijeg rada od gdje god trenutno se spajali na Internet.

Rješenje

Infoblox kao apsolutni predvodnik u industriji po pitanju DDI-ja, prvi je na tržištu ostvario mogućnost korištenja DDI tehnologije bazirane u cloudu, a kroz opcionalnu virtualnu ili fizičku infrastrukturu. Time je omogućeno da sav promet bude usmjeren na geografski najbližu točku u cloudu prilikom korištenja SaaS aplikacija. I ne samo to, već i provizoniranje  i upravljanje tim lokacijama kroz cloud infrastrukturu.

I krajnji korisnici i administratori ovime imaju višestruke koristi. Sa korisničke perspektive:

  • Poboljšno korisničko iskustvo – korištenje geografski najbližih točaka prilikom korištenja SaaS aplikacija.
  • Lokalni distater recovery – rezolucija DNS-a i DHCP-a na lokalnoj razini osigurava neometan rad bez downtimea ukoliko je došlo do problema u radu WAN servisa (ne bi bilo prvi put da lokalni ISP-ovi imaju problema sa DNS-om)

Sa administratorske perspektive:

  • Pojednostavljeno upravljanje – automatizirani DNS, DHCP i IP adresno upravljanje nad svim lokacijama i u bilo kojem obujmu kroz centralnu konzolu. NIOS grid connector (NGC) omogućava vidljivost svih IP adresa bez obzira gdje se nalazili
  • Fleksibilnost korištenja – BloxOne DDI dolazi i kao fizički uređaj i kao virtualna opcija i bilo kakvi buduća poboljšanja nisu limitirana hardwareom. Koristi se pretplata kao oblik plaćanja čime se ostvaruje točno i jasno definirana i potrebna veličina infrastrukture

Što je sve sadržano u BloxOne DDI?

Virtualna mašina – virtualna mašina dostupna VMwareu ili Dockeru
Hardverski uređaj – opcionalno se može dokupiti fizički uređaj
DNS – osim klasičnog „prevođenja“ imena uređaja u IP adrese podržani su i mnoge ostale tehnologije (recursion, forwarding, primary and secondary authoritative DNS, DNS server groups, access control list (ACL) templates)
DHCP – izdavanje slobodnih IP adresa na korištenje. Omogućeno je i upravljanje izdanih adresa
IPAM – planiranje, praćenje i upravljanje privatnim i javnim adresnim prostorom
Korištenje API-ja – mogućnost korištenja API-ja
Visoka dostupnost – dvije instance BloxOne DDi-ja dijele informacije te ako jedna od njih postane nedostupna, druga će preuzeti odgovornost za nesmetan rad
DNS anycast – podržan višestruk anycast IPv4 adresa i time je omogućena raspodjela opterećenja
DNS security – eksfiltracija podataka ili širenja malware kroz DNS, sve to je onemogućeno kada se koriste Infoblox rješenja

I za sve one koji su u strahu oko dijeljenja informacija u cloud, zapitajte se: kome šaljete svoje DNS upite prilikom korištenja DNS-a vašeg Internet providera ili googleovih DNS-a?

Ukoliko vas zanima više informacija, slobodno sam se obratite.

Treba Vam ponuda ili pomoć pri izradi rješenja? Tražite partnera za implementaciju?

Kontaktirajte nas!