Blog

Hibridna registracija SfB i OpenSIP – Polycom Trio

Polycom RealPresence Trio s verzijom softvera UCS 5.4.5. ima mogućnost hibridne registracije odnosno opciju da uređaj istovremeno registrirate u Skype for Business okolinu i na neku od standardnih SIP platformi.

Što omogućuje hibridna registracija?

Omogućuje korištenje uređaja za pozive prema Skype for Business okolini kao i mogućnost pozivanja telefonskih brojeva kroz SIP infrastrukturu na koju je uređaj registriran . Do sada se uređaj mogao koristiti samo u jednom od dva spomenuta načina rada. Potrebno je napomenuti da je funkcionalnost trenutno u eksperimentalnoj fazi. Ovim načinom rada eliminira se potreba za raznim gateway rješenjima koji bi omogućavali pozive između platformi i nema više potrebe za implementacijom 2 uređaja u jednoj prostoriji.

Dostupne opcije

 

Line 1

Line 2

Line 3

Opcija 1

S4B

Open SIP

Opcija 2

Open SIP

Open SIP

Opcija 3

S4B

Open SIP

Open SIP

Opcija 4

Open SIP

Open SIP

Open SIP

*S4B registracija može biti isključivo na Line 1.

Podešavanje Polycom Tria u hibridni način rada u 4 jednostavna koraka:

  1. Uključiti eksperimentalnu funkcionalnost reg.limit=”3” parametrom u konfiguracijskoj datoteci.
    Ako je sve dobro konfigurirano u web sučelju pojavit će se Line 1, Line 2 i Line 3 opcije.
  2. Dodati liniju lync.provisionDeviceParams.enabled=”0” ako će Line 1 biti registrirana u Skype for Business okolini (Opcija 1 i 3 u tablici iznad).
  3. Prijava u Skype for Business okolinu (Settings > Lync SignIn).
  4. Konfiguracija Line 2 i Line 3 parametara (Settings > Lines > Line 2).

Na zaslonu uređaja pojavit će se dvije ikone od koji jedna predstavlja registraciju na Skype for Business, a druga je registracija u SIP okolinu.

Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Treba Vam ponuda ili pomoć pri izradi rješenja? Tražite partnera za implementaciju?
Kontaktirajte nas!