Blog

Other languagesSlovenija Slovenija   

Forrester leader Tenable ima novi proizvod: Upoznajte Lumin

Velik problem s kojom se suočava kibernetička sigurnost je rad sa podacima. Ne postoji sustav evidentiranja rizika koji bi pomogao organizacijama gdje usmjeriti sredstva i investicije kako bi se ti isti rizici u potpunosti eliminirali. Starteške odluke organizacija koje se tiču izloženosti kibernetičkih rizika i djelovanju protiv njih trebale bi imati jednak tretman kao i predviđanje ekonomskih rizika u poslovanju. Moraju na neki način biti mjerljive.

Upravo Tenable Lumin pomaže organizacijama u izjednačavanju vrednovanja kibernetičkih rizika kroz definiranu metriku izloženosti riziku – unutar i izvan organizacije. Na određen način “tehnički jezik” prilagođava i prevodi na mnogo jednostavniji poslovni jezik. Uvid koji time pruža daje sigurnosnim timovima mogućnost i lakoću prioritizacije koja ovisi upravo o tim sigurnosnim rizicima, kao i nit vodilju o tome koji je optimalan pristup u rješavanju.

Ključne prednosti Lumina:

  • Mjerljivost sigurnosnih rizika – objektivna mjerljivost rizika unutar cijele organizacije kako bi se lakše donijela strateška odluka
  • Mjerljivost performansi u rješavanju – koliko brzo sigurnosni timovi napreduju tijekom vremena u riješavanju kibernetičkih rizika
  • Usporedba sa konkurencijom – koliko brzo i efikasno se otklanju problemi u odnosu na kolege iz sličnih grana industrije
  • Potiče produktivnost – širok uvid u preporuke oko remedijacije za većinu ranjivosti što ujedno donosi i bolju efikasnost sigurnosnih timova
  • All-in-one riješenje – velika količina informacija od samo jednog proizvoda, bez potrebe za zasebnim alatima

 

Cijela ideja leži na platformi već dobro poznatog alata Tenable.io. Cloud riješenje koje koristi vaše nessus alate i nessus agente kako bi detaljno skenirao vašu okolinu u potrazi za svim ranjivostima. Odlikuje ga nekoliko ključnih prednosti:

  • Licenciranje po “assetima” – jedan uređaj može imati više IP adresa, ali će uvijek iskoristiti samo jednu licencu
  • Prioritizacija ispravljanja ranjivosti – pomoću strojnog učenja tenable.io radi prioritizaciju na temelju vjerojatnosti da će neka od ranjivosti biti iskorištena u potencijalnom napadu
  • Vidljivost vaših servisa u oblaku – AWS, MS Azure i Cloud Google Platform imaju pokrivenost i vidljivost u realnom vremenu: provjera ranjivosti, provjera problema u konfiguraciji, provjera zadovoljavanja normi te antimalware skeniranje
  • PCI certificiran vendor – mogućnost provjere norme od strane vendora

Važno i zanimljivo za spomenuti je kako je Tenable prema zadnjem Forrester izvještaju za četvrti kvartal 2019. godine, apsolutni leader u svom kvadrantu.

 

Za sve dodatne informacije oko dobavljivosti, cijena i tehničkih pitanja, tu smo za vas!

Treba Vam ponuda ili pomoć pri izradi rješenja? Tražite partnera za implementaciju?

Kontaktirajte nas!