News

Trend Micro kurs: Certified Professional for OfficeScan 24. – 26.10.2018

Kao Trend Micro ATC, Veracomp organizuje kurs Trend Micro Certified Professional for OfficeScan.

Kome je namijenjen?

Trend Micro partnerima i korisnicima, mrežnim administratorima i inženjerima.

Zašto se prijaviti?

OfficeScan je najvažnije endpoint rješenje Trend Micra i svojom funkcionalnošću predstavlja next-generation antimalware za modernu organizaciju. U tečaju se daje pregled osnovne arhitekture, scenarija implementacije, konfiguracije i administracije ovog rješenja, uz naravno troubleshooting detalje.

Tečaj se izvodi prema službenom certifikacijskom kurikulumu Trend Micra, a nakon odslušanog tečaja kandidati mogu pristupiti ispitu kojim stiču certifikat “Trend Micro Certified Professional for Officescan”. Ovaj certifikat je važeći u sklopu Trend Micro partner programa u smislu postizanja partnerskog statusa i specijalizacija.

Prije pristupanja kursu poželjno je poznavanje Trend Micro proizvoda, osnovnih mrežnih koncepata kao i rada Windows klijenata/servera..

Kada: 24. – 26. 10. 2018

Gdje: Veracomp d.o.o., Remetinečka cesta 5a, Zagreb, Hrvatska

Ostale napomene

  • Jezik: engleski
  • Ponijeti na tečaj laptop
  • Ručak osiguran u sklopu tečaja

Za više detalja i prijavu, kontaktirajte nas na:

email: trendmicro@veracompadria.com

Treba Vam ponuda ili pomoć pri izradi rješenja? Tražite partnera za implementaciju?

Kontaktirajte nas!