Blog

Other languagesHrvatska Hrvatska   Slovenija Slovenija   Srbija Srbija   English English   

Polycom RealConnect u O365 oblaku

Koristite Skype for Business za video komunikaciju s vašim kolegama i poslovnim partnerima i to najčešće radite s vašeg privatnog računara?

Nivo kvalitete za takvu vrstu poziva kada je jedna osoba iza mikrofona i kamere ugrađene u laptop je zadovoljavajuće kvalitete, ali kada je s vaše strane nekoliko osoba tada ta kamera i mikrofon nisu dovoljni za kvalitetan prijenos videa i zvuka na udaljenu stranu. Danas postoje mnoga videokonferencijska rješenja koja se mogu integrirati sa Skype for Business okruženjem, ali to nije tema ovog članka i o tome smo već pisali.

Ovdje ćemo prezentirati rješenje za slučaj kada nemate videokonferencijski uređaj koji se može integrirati sa Skype for Business okruženjem, ali imate Cisco, Lifesize, Polycom ili bilo koji drugi videokonferencijski kodek koji podržava samo H.323 i/ili SIP standard, a njega ne možete uključiti u svoj Skype for Business sastanak. Ili ipak možete?

Interoperabilnost između različitih video standarda oduvijek je predstavljala velike izazove u videokonferencijskom svijetu. Nove tehnologije se brzo razvijaju, a stare ili kako ih sada često zovemo “legacy” tehnologije su još uvijek prisutne. H.323 i SIP kao standardi za video komunikaciju koji su već godinama prisutni na tržištu postavili su letvicu visoko, a sada dok čekamo da neka od novih tehnologija postane standard potrebna nam je interoperabilnost odnosno koegzistencija dva različita svijeta. Najčešće između različitih videokonferencijskih rješenja u oblaku (VaaS) i standardnih on-premise rješenja.

Polycom je tom problemu u želji da omogući korisnicima interoperabilnost, ali i zaštitu prijašnjih investicija u videokonferencijska rješenja predstavio RealConnect.

Što je RealConnect?

RealConnect je servis koji omogućuje interoperabilnost između Skype for Business klijenata i standardnih videokonferencijskih H.323/SIP kodeka. RealConnect je dodatan servis za SfB O365 i nalazi se u Microsoft Azureu. Dostupan je za SfB on-premise, hibrid i O365 cloud rješenja.

Kome je namijenjen RealConnect?

Svima koji žele interoperabilnost SfB i standardnih videokonferencijskih kodeka neovisno o tome radi li se o lokalnoj ili SfB implementaciji u O365 oblaku.

Načini licenciranja RC za O365:

  • Godišnja pretplata po SfB korisniku
    • Ova pretplata moguća je samo kod implementacije kada su svi korisnici u O365 oblaku.
  • Godišnja pretplata po maksimalnom broju istovremeno (concurrent) povezanih standardnih kodeka.
    • Ova pretplata daje određenu fleksibilnost jer svi korisnici imaju mogućnost kreirati sastanak u kojem će osim SfB korisnika moći sudjelovati i standardni H.323/SIP videokonferencijski kodeci. S ovom pretplatom možemo maksimalno iskoristiti postojeću infrastrukturu unutar iste organizacije i dodatno omogućiti veću fleksibilnost vanjskim organizacijama s kojima imamo video sastanke.

Posebni zahtjevi:

SfB korisnici:
On-premise
O365

SfB server
Skype for Business Server 2015 ili Lync Server 2013
Skype for Business Online

Exchange Server
Exchange Online ili Exchange on-prem
Exchange Online

Office verzija
Office 2016 i Office 2013 (podržan Web Outlook)
Office 2016 (PC, MAC) Click-to-Run (C2R)

PSTN Conference Dial-in
Potrebno
Nije potrebno

Firewall Traversal
Potrebno
Potrebno

Ostalo
Azure AD
Edge Server
Cloud Relay on VM
Bandwidth for internet video call
Cloud Relay on VM (for OTD)
Bandwidth for internet video call

Dodatne mogućnosti – One Touch Dial

Jedan od glavnih zahtjeva prema proizvođačima videokonferencijskih rješenja je da oprema bude jednostavna za korištenje. Jedan klik ili jedan touch za uspostaviti poziv je cilj koji nije lako dostići. Polycom je za tu namjenu predstavio rješenje u obliku aplikacije koja se implementira u korisničko on-premise virtualno okruženje, a omogućuje komunikaciju prema Microsoft Azureu s jedne strane i komunikaciju prema postojećim Polycom ili Cisco videokonferencijskim kodecima u lokalnoj mreži.

Tehnički zahtjevi

Prije nego aktivirate licencu unutar O365 administracijskog sučelja za svoje korisnike potrebno je provjeriti jesu li ispunjeni svi mrežni preduvjeti za implementaciju.
Prvi korak je napraviti testni poziv s vašeg H.323/SIP videokonferencijskog kodeka prema testnom okruženju na: 7357@test.plcm.vc

Ako uspostavite poziv spremni ste za implementaciju.

Detalje i preporuke možete pronaći na Cloud Services Online Support portalu, a za ostalo kontaktirajte nas.

Treba Vam ponuda ili pomoć pri izradi rješenja? Tražite partnera za implementaciju?

Kontaktirajte nas!