Blog

Other languagesHrvatska Hrvatska   Slovenija Slovenija   Srbija Srbija   English English   

F5 BIG-IP Cloud Edition – više fleksibilnosti za vaše aplikacije

Ovo je prvi dio serije o proizvodu F5 BIG-IP Cloud Edition; u nastavku ući ćemo dublje u tehničke detalje samog proizvoda.

U skladu s trendovima u svijetu koji se polako, ali sigurno okreće Cloud okruženjima, F5 je nedavno dodao novi proizvod u svoj portfolio – F5 BIG-IP Cloud Edition. F5 BIG-IP Cloud Edition je per-app virtualni Application Delivery Controller (ADC) koji omogućava dedicirane virtualne instance za pojedine aplikacije pri čemu se fokus stavlja na jednostavnu implementaciju, upravljivost i automatizaciju.

Moderno poslovanje danas zasniva se na aplikacijama, pri čemu broj aplikacija i njihova kompleksnost svakim danom sve više raste pa je tako moguće pročitati u F5 State of Application Delivery da se prosječna organizacija oslanja na 16 različitih usluga kako bi njihove aplikacije bile brze, sigurne i dostupne. Brojni vendori i open-source organizacije nude osnovne usluge za isporuku aplikacija, ali ne nude i ne mogu ponuditi razinu fleksibilnosti i sigurnosti kojom će se zaštiti transakcije u aplikacijama i svi podaci koji prolaze komunikacijskim kanalom. BIG-IP Cloud Edition omogućava isporuku aplikacija i uspostavu visoke razine sigurnosti istih korištenjem proizvoda F5 Local Traffic Manager i F5 Advanced Web Application Firewalla. Osigurava kontinuiranu isporuku i sigurnost za postojeće i nove aplikacije. BIG-IP per-app virtualni ADC-ovi omogućavaju istu skalabilnost, sigurnost i prilagodbu koju je moguće dobiti korištenjem tradicionalnih hardverskih i virtualnih F5 BIG-IP izdanja – korištenjem drugačijeg financijskog modela.

Kako to radi?

BIG-IP Cloud Edition je kombinacija 2 proizvoda – BIG-IP Per-App VE i BIG-IQ Centralized Management 6.0. Per-App VE implementira se za pojedinu aplikaciju, te nudi upravljanje prometom i aplikativnu sigurnost za dva nivoa propusnosti: 25Mbps ili 200 Mbps. S obzirom na to da se svaki VE u ovom modelu koristi za po jednu aplikaciju, licence su jeftinije, diskovni image-i su manji i vrijeme implementacije je kraće – što je u skladu s potrebama modernog aplikativnog razvoja.

BIG-IQ postaje centralna tačka za implementaciju, upravljanje i nadziranje aplikacija koja pruža čitav set predefiniranih obrazaca koji definiraju različite mrežne i sigurnosne parametre koje zahtijevaju pojedine aplikacije. BIG-IQ ima jednostavan dashboard kroz koji je moguće pratiti performanse aplikacije i upravljati pojedinim administratorskim zadacima. BIG-IQ omogućava integraciju s vašom bazom korisnika kako bi se dobila granularna kontrola pristupa:

  • Vlasnici aplikacija imaju pristup samo i isključivo svojim aplikacijama. Aplikativni tim može implementirati sve potrebne servise, pratiti performanse, identificirati i riješiti eventualne probleme bez da se u to uključuje širi IT tim
  • Mrežni inženjeri mogu iskoristiti postojeće obrasce ili kreirati svoje koje onda vlasnici aplikacija mogu koristiti za isporuku aplikacija zajedno s predefiniranim sigurnosnim pravilima, te pratiti zauzeće mrežnih resursa
  • Tim sigurnosnih stručnjaka može definirati WAF politike i sve njihove parametre i na taj način osigurati da će svaka aplikacija biti ispravno zaštićena

Ukratko rečeno, korištenjem F5 BIG-IP Cloud Edition-a sve može biti maksimalno segmentirano i automatizirano kako bi se osigurale najbolje moguće performanse.

Dodatno, u skladu s F5 filozofijom, osigurana je visoka razina prilagodljivosti ovisna o zahtjevima raznih okruženja.

Najveća prednost ovog proizvoda je upravo per-app arhitektura – pogotovo ako se pogleda sa sigurnosnog aspekta. Prilično je jednostavno. U okruženjima gdje npr. postoji više aplikacija, nekad je teško definirati s kojom je aplikacijom točno problem. Čak kad se to i definira, izmjene koje se rade za tu aplikaciju utječu na ostatak sustava i druge aplikacije, pa mogu dovesti do nepredviđenih problema. Međutim, u ovom slučaju, svaka aplikacija ima svoju virtualnu instancu, problem je lako detektirati i izmjene u konfiguraciji utječu jedino i isključivo na tu aplikaciju.

Za kraj, kratko ćemo sumirati zašto vam svakako savjetujemo da proučite F5 BIG-IP Cloud Edition:

  • Dedicirani resursi i usluge za svaku pojedinu aplikaciju
  • Manji trošak implementacije
  • Više autonomije i neovisnosti za svaki pojedini dio IT tima
  • Visoka razina fleksibilnosti i skalabilnosti
  • Praćenje performansi na bazi pojedine aplikacije

U nastavku prijedlog na dodatan sadržaj na ovu temu, i pozivamo vas da nas kontaktirate za bilo kakva pitanja.

Članci:

Video:

F5 Webinar:

Treba Vam ponuda ili pomoć pri izradi rješenja? Tražite partnera za implementaciju?

Kontaktirajte nas!