Polycom

Polycom

Polycom predstavlja globalnog predvodnika u segmentu komunikacijskih rješenja te omogućuje povećanje produktivnosti, suradnju i komunikaciju neovisno o lokaciji sudionika, uz nizak trošak vlasništva (TCO). Suvremeno poslovanje zahtjeva veću mobilnost uposlenika i lokalno prisustvo kompanija što povećava troškove poslovanja. Polycom audio-video konferencijski sistemi, uz inicijalno ulaganje, dugoročno smanjuju troškove putovanja uz povećanje efikasnosti uposlenika.

Zainteresirani za Polycom proizvode? Kontaktirajte nas!

Polycom rješenja temelje se na otvorenim standardima i sastoje se od niza komponenti koje mogu zadovoljiti potrebe organizacije bilo koje veličine. Spektar proizvoda kreće se od IP telefona, preko video konferencijskih sistema do telepresence rješenja (Immersive studio), uz integraciju s imeničkim servisima kao i proizvodima drugih kompanija iste ili slične namjene (LifeSize, Cisco, itd) uz snažno partnerstvo s kompanijom Microsoft na razvijanju novih audiovizualnih rješenja.

Polycom rješenja:

  • konferencijski analogni/IP telefoni
  • IP telefoni
  • kompleksna audio rješenja
  • stolne videokonferencije
  • sobne videokonferencije
  • telepresence sustavi
  • kolaboracijska infrastruktura

 

Potreba za komunikacijom na daljinu naravno uz pomoć tehnologije veća je nego ikad, pa se Polycom rješenja koriste u obrazovanju, zdravstvu, financijama, trgovini, javnom sektoru, farmacijskoj industriji itd. Jasna i brza mogućnost komunikacije je ključ uspjeha, a više od 415 000 organizacija koje koriste Polycom rješenja to znaju.

Blog

Stranica proizvođača

 

Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter