Blog

Ko gleda vaše podatke dok putuju mrežom?

Povećanje mrežne brzine, novi cloud trendovi, udaljeni datacentar servisi i sve dostupnije mreže predstavljaju prednosti, ali i sigurnosne rizike i prijetnje za kompanije. Dostupnost veće propusnosti nam omogućava bržu i češću razmjenu informacija, ali sa sobom nosi i izniman rast...

SSL u organizaciji: od sigurnosnog rješenja do problema

SSL/TLS protokol sve je korišteniji u organizacijama: danas je teško zamisliti mrežu u kojoj SSL kriptirani promet ne čini bitan dio poslovnih komunikacija u organizaciji. Gartner procjenjuje da SSL danas čini oko 30% web prometa, a trendovi poput cloud-a samo...
Treba Vam ponuda ili pomoć pri izradi rješenja? Tražite partnera za implementaciju?
Kontaktirajte nas!